Odkazy potřebné pro všechny soutěže:

Školský informační portál - soutěže (vyhlašované MŠMT i další)
Portál školních soutěží Královéhradeckého kraje - propozice, termíny, formuláře přihlášek, výsledky a další informace

Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2022 – 2023 
72. ročník

Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2021 – 2022 
71. ročník

průběžné informace o průběhu letošního ročníku MO na oficiálních stránkách MO 

12.4. - okresní kolo kategorie Z6, Z7 a Z8

výsledkové listiny:  Z6 , Z7 , Z8         autorské řešení:  Z6 , Z7 , Z8

26.1. - okresní kolo kategorie Z5 a Z9

výsledkové listiny:  Z5Z9         autorské řešení:  Z5 , Z9

 

 


 

Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2020 – 2021 
70. ročník

průběžné informace o průběhu letošního ročníku MO na oficiálních stránkách MO  (vyhlášení soutěží ve věstníku MŠMT)

školní kolo: leták , zadání

19.5.2021 proběhlo okresní kolo kategorie Z5: 

- výsledková listina: Z5    - zadání: .pdf      - řešení: .pdf

31.3.2021 proběhlo online okresní kolo kategorií Z6, Z7, Z8:

- výsledkové listiny: Z6Z7Z8          - zadání: Z6Z7Z8     - řešení:  Z6 , Z7Z8


 

Fyzikální olympiáda
ve šk. roce 2020 – 2021, 62. ročník

průběžné informace o průběhu letošního ročníku FO na oficiálních stránkách FO  (zveřejněno zadání školního kola kategorií E, F) 

Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2019 – 2020 
69. ročník

okresní kolo kategorií Z5 a Z9 se konalo na naší škole 29.1.:

výsledkové listiny: Z5Z9 

zadání úloh: Z5, Z9, řešení a bodování úloh: Z5Z9

byly zveřejněny termíny pro podání přihlášek, formuláře přihlášek pro Z5 a Z9, najdete je na stránkách portálu školních soutěží Královéhradeckého kraje

21.10. byly zveřejněné komentáře k úlohám školního kola - www.kr-kralovehradecky.cz - sekce volnočasové aktivity, sport a soutěže - informace pro pedagogy

zadání a termíny převzaty z oficiální stránky matematické olympiády

zadání školního kola kategorií Z5 až Z9: .pdf

Termíny konání soutěžních kol pro základní školy a nižší gymnázia ve školním roce 2019/2020

Kategorie

1. kolo  - Domácí 2. kolo  3. kolo 
1. trojice úloh 2. trojice úloh Okresní Krajské
Z5 22. 11. 2019 3. 1. 2020 St  29. 1. 2020 -
Z6, Z7, Z8 17. 1. 2020 13. 3. 2020 Út 7. 4. 2020 -
Z9 22. 11. 2019 3. 1. 2020 St 29. 1. 2020 Út 17. 3. 2020

 


 

Pythagoriáda - šk. rok 2019 – 2020


 Fyzikální olympiáda - šk. rok 2019 – 2020

byly zveřejněny termíny pro podání přihlášek, najdete je na stránkách portálu školních soutěží Královéhradeckého kraje

informace a zadání domácího kola jsou k dispozici na oficiálních stránkách FO


 


 

Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2018 – 2019 
68. ročník

okresní kolo Z8 se konalo 9. 4. 2019 na ZŠ Bezručova:

výsledková listina: .pdf , zadání: .pdf, řešení: .pdf

okresní kolo Z6 a Z7 se konalo 9. 4. 2019 na naší škole:

výsledkové listiny: Z6 , Z7
zadání úloh: Z6 , Z7, řešení úloh: Z6 , Z7

okresní kolo Z5 a Z9 se konalo 30. 1. 2019 na naší škole:

výsledkové listiny: Z5Z9
zadání úloh: Z5 , Z9 , řešení úloh: Z5 Z9

 


 

Pythagoriáda - šk. rok 2018 – 2019

výsledkové listiny:  5. třídy, 6. třídy, 7.třídy8. třídy

dne 6.5.2019 byly na stránkách Portálu školních soutěží Královéhradeckého kraje zveřejněny seznamy postupujících do okresního kola

okresní kolo Pythagoriády se koná na naší škole: 27.5.2019 - 5. a 8. třídy ZŠ, 28.5.2019 - 6. a 7. třídy ZŠ (+ odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

 


Fyzikální olympiáda - šk. rok 2018 – 2019

informace a zadání domácího kola jsou k dispozici na oficiálních stránkách FOMatematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2017 – 2018 
67. ročník

okresní kolo Z6, Z7:  

výsledkové listiny okresního kola (.pdf): Z6 Z7

zadání úloh: Z6Z7 , Z8         řešení úloh: Z6Z7Z8

okresní kolo Z5, Z9:  

výsledkové listiny okresního kola (.pdf): Z5 Z9

zadání úloh: Z5 Z9      řešení úloh: Z5  (v řešení úlohy č. 1 je "překlep" - ...ve výběhu 2 lvi...), Z9


Pythagoriáda - šk. rok 2017 – 2018

výsledkové listiny okresního kola: 5.6. 7. , 8.

zadání a řešení úloh okresního kola: 5.-8. ročník (Řešení 2. úlohy pro 6. ročník je sporné, protože písmeno K nemusí být vždy osově souměrné. Za správné jsme proto uznali dvě řešení - součet 6 nebo 7.)

seznamy postupujících do okresního kola:  5. 6.7.8. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

termíny školního kola všech kategorií (5.-8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií): 5. – 6. 4. 2018

přihlášky do 30.4. na adresu  berakova@cvkhk.cz na příslušných formulářích ze stránek portálu školních soutěží

okresní kola se konají na naší škole: 28. 5. 2018 pro 5. a 7. ročník ZŠ, 29. 5. 2018 pro 6. a 8. ročník

  

Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2016 – 2017 
66. ročník

4.4.2017 se konalo okresní kolo MO Z6, Z7 na naší škole, kategorie Z8 na ZŠ Bezručova: 

pořadí (.pdf): Z6 , Z7 , Z8

zadání (.pdf): Z6, Z7Z8 , řešení: Z6, Z7Z8


 

krajské kolo MO Z9 se u nás konalo 21.3. - zadání (.pdf) , řešení (.pdf)

výsledková listina (.pdf) (metodický pokyn pro hodnocení při rovnosti bodů)


 

zadání okresního kola, které se u nás konalo 24.1. (.pdf): Z5 , Z9 , autorské řešení úloh: Z5 , Z9

výsledkové listiny okresního kola: Z5 , Z9 


 leták s úlohami domácího kola: .pdf


Pythagoriáda - šk. rok 2016 – 2017

výsledkové listiny okresního kola (.pdf): 5. 6. 7. , 8.

seznamy postupujících do okresního kola (.pdf): 5. , 6. , 7. , 8.

termíny okresních kol (prezence od 8:15 hod., začátek v 9:00 hod): 

5. ročník ZŠ - 15.5.2017

6. ročník ZŠ (a prima osmiletých gymnázií) - 16.5.2017

7.,8. ročník ZŠ (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) - 18.5.2017


Fyzikální olympiáda - šk. rok 2016 – 2017

výsledková listina okresního kola kategorie G

zadání úloh okresního kola kategorie G (Archimediáda)

výsledková listina okresního kola kategorie Ekategorie F

zadání úloh okresního kola kategorie Ekategorie F

řešení úloh okresního kola kategorie Ekategorie F

zadání domácího kola (.pdf): kategorie E,F (pro 8. a 9. třídy), kategorie G (Archimediáda) (pro 7.třídy ZŠ)

staženo z oficiálních stránek FO

termín odevzdání přihlášek do okresního kola:

E,F - 10.3.2017 (urban@zst.cz , berakova@cvkhk.cz)

G - 9.5.2017 (petrova@bezrucka.cz , berakova@cvkhk.cz)

termín okresního kola:  E,F - 23.3.2017,  G - 23.5.2017

 Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2015 – 2016 
65. ročník

Okresní kolo kategorií Z6, Z7 a Z8

Okresní kola kategorií Z6, Z7 a Z8 proběhla 5.4. 2016: Z6 a Z7 na naší škole, Z8 na ZŠ Bezručova

výsledkové listiny (.pdf): Z6 , Z7 , Z8

zadání úloh okresního kola (.pdf): Z6 , Z7 Z8

řešení úloh okresního kola (.pdf): Z6 , Z7 , Z8

Krajské kolo kategorie Z9 

Krajské kolo kategorie Z9 proběhlo na naší škole 22. 3. 2016:

výsledková listina (.pdf) (metodický pokyn pro hodnocení)

zadání úloh , řešení úloh (.pdf)

Okresní kolo kategorií Z5 a Z9 

Okresní kolo kategorií Z5 a Z9 proběhlo na naší škole 19. 1. 2016:

zadání úloh (.pdf): Z5 , Z9

řešení úloh (.pdf): Z5 , Z9

výsledkové listiny (.pdf): Z5 , Z9

 

Pythagoriáda - šk. rok 2015 – 2016

25.5. se konalo na naší škole okresní kolo Pythagoriády pro 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií - výsledkové listiny: 7. ročník , 8. ročník

24.5. se u nás konalo okresní kolo Pythagoriády pro 6. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia - výsledková listina

21.3. proběhlo na naší škola okresní kolo pro 5. třídy ZŠ: výsledková listina


Fyzikální olympiáda - šk. rok 2015 – 2016

19.5. na ZŠ Bezručova proběhlo okresní kolo Archimediády - pořadí (.pdf)

23.3. se na naší škole konalo okresní kolo FO kategorií E a F - pořadí: kategorie Ekategorie F

zadání školníh ko (.pdf): kategorie E,F (pro 8. a 9. třídy), kategorie G (Archimediáda) (pro 7.třídy ZŠ)

staženo z oficiálních stránek FO


 


 

Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2014 – 2015
64. ročník

okresní kolo kategorií Z6, Z7, Z8 (8.4.2015):
výsledkové listiny (.pdf): Z6, Z7 , Z8
zadání úloh (.pdf): Z6, Z7Z8
řešení a hodnocení úloh (.pdf): Z6, Z7Z8

 


krajské kolo kategorie Z9:
výsledková listina krajského kola: .pdf
zadání úloh: .pdf
řešení a hodnocení úloh: .pdf

 Okresní kolo kategorií Z5 a Z9:
výsledkové listiny (.pdf): Z5 , Z9
zadání úloh (.pdf): Z5, Z9
řešení úloh (.pdf): Z5, Z9
fotografie - fotili žáci 9.C


Poznámky k organizaci okresního kola kategorií Z5 a Z9:
Prezence od 8.30 hodin, začátek soutěže v 9.00 hodin. V kategorii Z5 mají soutěžící na řešení 90 minut, v kategorii Z9 4 hodiny čistého času. Povolené pomůcky jsou psací a rýsovací potřeby, školní matematické tabulky. Kalkulátory povoleny nejsou. Mobilní telefony musí být vypnuty.

obecné informace: www.kr-kralovehradecky.cz - sekce volnočasové aktivity, sport a soutěže - 26.9.2014 bylo zveřejněno zadání a řešení školního kola kategorií Z5-9
Zadání 64. ročníku kategorií pro základní školy a odpovídající ročníky vícepĺetých gymnázií: .pdf

Přihlášky zasílejte na adresy:

petr@zshorakhk.cz (kategorie Z5, Z6, Z7, Z9), petrova@bezrucka.cz (kategorie Z8). (Pozn.: úlohy opravují vyučující, na uvedené adresy zasílají jen seznam úspěšných řešitelů školního kola.)


Pythagoriáda - šk. rok 2014 – 2015

 

výsledkové listiny okresního kola (.pdf): 6. třídy, 7. třídy5. třídy , 8. třídy

seznamy postupujících žáků (.pdf): 5. třídy , 6. třídy , 7. třídy , 8. třídy

obecné propozice: .pdf
termíny okresního kola: 13.5.2014 - 5. a 8. ročník, 14.5.2014 - 6. a 7. ročník, celé výsledkové listiny školních kol zasílejte nejpozději do 17.4.2015 na adresu: petr@zshorakhk.cz

poznámky k organizaci okresních kol: soutěže začínají v 9.00 hodin, prezence od 8.30 hodin, soutěž trvá 60 minut, není dovoleno používat tabulky, kalkulačky ani mobilní telefony, viz organizační informace pro 5. a 8. ročník ZŠ nebo 6. a 7. ročník


Fyzikální olympiáda - šk. rok 2014 – 2015

Archimediáda (fyzikální olympiáda kategorie G - pro 7. ročníky ZŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií)

 

 

výsledkové listiny okresního kola: kategorie E , kategorie F (okres Jičín)

Přihlášky do okresního kola do 16.3.2015 na mail urban@zst.cz, okresní kolo se koná na naší škole od 9.00
16.12.2014 bylo zveřejněno řešení školního kola kategorie E,F,G na stránkách www.kr-kralovehradecky.cz - v sekci volnočasové aktivity, sport a soutěže - informace pro pedagogy

zadání úloh domácího kola kategorie E, F (.pdf) , zadání úloh domácího kola kategorie G - Archimediáda (.pdf) - převzato z oficiálních stránek FO


 

Chemická olympiáda - šk. rok 2014 – 2015

9.1.2015 - www.kr-kralovehradecky.cz - sekce volnočasové aktivity, sport a soutěže - bylo zveřejněno zadání a řešení školního testu kategorie D
30.9.2014 - www.kr-kralovehradecky.cz - sekce volnočasové aktivity, sport a soutěže - bylo zveřejněno zadání a řešení školního kola kategorie D

Od hraní k vědění

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy