Školní psycholog

Mgr. Eliška Rusková (úterý, čtvrtek, lichý pátek); Mgr. Pavlína Tomášková (pondělí, středa)

místnost školního psychologa: 3.podlaží, II.stupeň

e-mail: psycholog@zshorakhk.cz, tel: 702 123 819 

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny pro rodiče: obvykle pondělí - čtvrtek 7:20 - 7:50 a 13:00 - 14:30, nebo dle domluvy. Na konzultace je vhodné se předem objednat telefonicky nebo e-mailem, budete tak mít jistotu, že se vám v daném čase může školní psycholožka bez čekání věnovat.

Konzultační hodiny pro žáky a učitele: kdykoli v době přítomnosti školní psycholožky.

Tato služba byla na naší škole vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem.

Školní psycholog je profesionál, který se díky tomu, že nemá učitelské povinnosti, může dívat na

situace ve škole jinou optikou, a přinést tak na situaci nový pohled, který v dalším kroku může vést k

objevení zatím neviděného řešení.

 

Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, je k dispozici také rodičům a pedagogům – v případě potřeby může poskytnout poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání.

 

Při vykonávání poradensko-psychologických služeb je školní psycholožka vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti a diskrétnost. Poskytování služeb školní psycholožky je bezplatné.

Mimo konzultace bude školní psycholog také navštěvovat třídy za účelem podpory fungování třídních kolektivů a rozvoje žáků v oblasti mezilidských vztahů a sociálně-komunikačních dovedností.

 

Školní psycholog úzce spolupracuje také s pedagogy. Pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodickou podporu, spolupracuje na prevenci při řešení sociálně patologických jevů.

 

S čím se můžete na školního psychologa obrátit:

Žáci:

- když vám nejde učení tak, jak byste chtěli

- když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit

- když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl

- když se děje něco doma

- když vás trápí něco osobního

- když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

 

Rodiče:

- otázky vhodného vedení dítěte – výchovné či kázeňské obtíže a problémy

- způsoby správné přípravy na výuku

- jakékoli další téma týkající se dítěte

 

 

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny pro rodiče: obvykle pondělí - čtvrtek 7:20 - 7:50 a 13:00 - 14:30, nebo dle domluvy. Na konzultace je vhodné se předem objednat telefonicky nebo e-mailem, budete tak mít jistotu, že se vám v daném čase může školní psycholožka bez čekání věnovat.

Konzultační hodiny pro žáky a učitele: kdykoli v době přítomnosti školní psycholožky.

 

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy