Sdružení rodičů a přátel školy

Základní principy

  • Hlavním cílem činnosti sdružení je zefektivnit spolupráci rodičů se školou tak, aby byly naplňovány zájmy a potřeby především žáků, ale také jejich rodičů a zaměstnanců školy.
  • Základním orgánem sdružení je výbor složený z třídních důvěrníků, který se bude scházet minimálně 3x ročně, zpravidla před třídními schůzkami. Třídní důvěrníci budou o schůzce předem informováni. Na první schůzce výboru, která proběhne před příštími třídními schůzkami, bude zvolen předseda, místopředseda, hospodář a revizní komise sdružení.
  • Výbor sdružení bude zejména projednávat svoji podporu činnosti školy (organizační, finanční, materiální,…).
  • Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výtěžky z akcí sdružení (např. sběr starého papíru) a výnosy jeho jmění, finanční prostředky se vedou odděleně od školy. Výši členských příspěvků stanoví výbor na své první schůzce, a to pro školní rok 2012/2013, kdy se naplno rozběhne činnost sdružení.
  • Příspěvek byl určen v minimální výši 300 Kč na jeden školní rok. Platby provádějte do 30.11. bezhotovostně na účet 107-3306390287/0100, v.s. je evidenční číslo žáka, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno žáka a třídu.

Stanovy SRPŠ

Zápis z jednání 2.9.2014

Zápis z jednání 19.3.2013

Zápis z jednání 11.12.2012

Zápis z jednání 4.9.2012

Zápis z jednání 18.6.2012

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy