Zápis do 1. tříd

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

akce pro předškoláky:  středy 6. 3. 2019 a 20. 3. 2019 "Ze školky HOP do školy"

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD:  12. a 13. 4. 2019 

vzpomínka na zápis 2018

pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy


Základní informace o škole

Vybavenost školy

 • v roce 2014 prošla škola rekonstrukcí, proběhla výměna oken, fasády a bylo provedeno zateplení
 • esteticky vybavené třídy, odborné učebny na 2. st. , mezi nimi je nejnovější moderně vybavená jazyková učebna
 • nově upravené společné prostory s hracími koutky
 • knihovna jako informační a vzdělávací centrum (viz sekce v nabídkách vpravo) 
 • 3 počítačové učebny - foto mezi učebnami
 • 17 interaktivních tabulí
 • keramická dílna (pec)
 • cvičná kuchyňka
 • školní jídelna (výběr ze dvou jídel)
 • školní bufet (svačiny, pitný režim, papírenské potřeby)
 • lezecká stěna
 • automat na školní mléko - využívá se v rámci projektů "Mléko do škol" a "Ovoce do škol"
 • zubní ordinace ve škole
 • nově rekonstruované hřiště s umělým povrchem otevřené pro veřejnost (největší v HK), 3 tělocvičny, hrací hřiště pro družinu, atria
 • učebna vybavena pro pořádání kulturních akcí
 • školní družina:
  • estetické prostředí samostatného pavilonu
  • provoz od 6.15 do 17.00 hodin
  • nabídka zajímavých akcí po celý rok 

Nabízíme

 • v 1. ročníku slovní hodnocení
 • od 1. ročníku výuka AJ
 • od 5. ročníku výuka práce na počítači
 • systém péče o žáky s poruchami učení, náprava logopedických vad
 • pravidelné návštěvy kulturních zařízení (divadlo Drak, předplatné do Klicperova divadla, výchovné koncerty), kulturní představení přímo ve škole
 • školy v přírodě a výuková soustředění (letní i zimní), výlety a exkurze, zahraniční poznávací a sportovní zájezdy (Anglie, Německo, Itálie, Rakousko)
 • plavecká výuka, lyžařský výcvik v 7. ročníku a další sportovní aktivity (bruslení, cyklistika, běhání na lyžích atd.), bohatá účast na sportovních soutěžích
 • systém kroužků v odpoledních hodinách (výtvarný, keramický, sportovní hry, hra na flétnu, hra na kytaru, pěvecký sbor, kroužek logických her, florbalový kroužek, paleontologický kroužek, pěvecký sbor, AJ pro rodiče, kroužek enviromentální výchovy, přípravy na přijímací zkoušky, kroužek španělštiny, klub kinballu atd.)
 • v 7. ročníku volitelné předměty, cvičení z českého jazyka nebo matematiky, počítačová grafika, konverzace v AJ, sportovní hry, keramika, psaní všemi deseti, vaření, elektrotechnika atd.
 • od 8. ročníku výuku dvou cizích jazyků - nabízíme výuku německého jazyka, ruského jazyka a španělštiny
 • bohatá úspěšná účast v soutěžích, odměňování úspěšných žáků na konci roku
 • vysoké procento přijatých žáků na gymnázia a SŠ s maturitou, včetně víceletých gymnázií
 • prevence sociálně patologických jevů (spolupráce s institucemi Mozaika, Prostor, Policie ČR, Městská policie, OSPOB, AISIS), linka důvěry, schránka Modrý slon
 • systém schůzek a informačních dnů pro rodiče, otevřené dveře rodičům kdykoliv
 • tradice školy: květnová VERNISÁŽ, rodinná turistická a cyklistická akce PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM, akce pro předškoláky "Ze školky HOP do školy"
 • žákovský sněm a sněmík - školní ústava, znak, vlajka, hymna, časopis, rozhlasové vysílání
Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy