Úřední deska

Oznámení o realizaci průzkumu trhu - k nákupu stavebnic pro výuku informatiky

Seznam přijatých ukrajinských dětí

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Žáci mají možnost přihlásit se na doučování různých předmětů.

  

Náš Youtube kanál

Náš Youtube kanál Náš Youtube kanál

QR kód

QR kód QR kód

Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd

 

 


Základní informace o škole

Vybavenost školy

 • v roce 2014 prošla škola rekonstrukcí, proběhla výměna oken, fasády a bylo provedeno zateplení
 • esteticky vybavené třídy, odborné učebny na 2. stupni
 • upravené společné prostory s hracími koutky
 • knihovna jako informační a vzdělávací centrum 
 • 3 počítačové učebny
 • interaktivních tabule ve většině učeben
 • keramická dílna (pec)
 • rekonstruované dílny
 • cvičná kuchyňka
 • školní jídelna (výběr ze dvou jídel)
 • školní bufet (svačiny, pitný režim, papírenské potřeby)
 • lezecká stěna na pavilonu 1. stupně
 • automat na školní mléko - využívá se v rámci projektů "Mléko do škol" a "Ovoce do škol"
 • zubní ordinace ve škole
 • hřiště s umělým povrchem otevřené pro veřejnost (největší v HK), 3 tělocvičny, hrací hřiště pro družinu, moderní atrium
 • učebna vybavena pro pořádání kulturních akcí
 • školní družina:
  • estetické prostředí samostatného pavilonu
  • provoz od 6.15 do 17.00 hodin
  • nabídka zajímavých akcí po celý rok 

Nabízíme

 • v 1. ročníku slovní hodnocení
 • od 1. ročníku výuka AJ
 • od 5. ročníku výuka práce na počítači
 • systém péče o žáky s poruchami učení, náprava logopedických vad
 • pravidelné návštěvy kulturních zařízení (divadlo Drak, předplatné do Klicperova divadla, výchovné koncerty), kulturní představení přímo ve škole
 • školy v přírodě a výuková soustředění (letní i zimní), výlety a exkurze, zahraniční poznávací a sportovní zájezdy (Anglie, Německo, Itálie, Rakousko)
 • plavecká výuka, lyžařský výcvik v 7. ročníku a další sportovní aktivity (bruslení, cyklistika, běhání na lyžích atd.), bohatá účast na sportovních soutěžích
 • systém kroužků v odpoledních hodinách (výtvarný, keramický, sportovní hry, hra na flétnu, hra na kytaru, pěvecký sbor, florbalový kroužek, pěvecký sbor, přípravy na přijímací zkoušky, klub kinballu, lego, vařeníčko, logopedický atd.)
 • v 7. ročníku volitelné předměty, cvičení z českého jazyka nebo matematiky, počítačová grafika, konverzace v AJ, sportovní hry, keramika, psaní všemi deseti, vaření, programování atd.
 • od 8. ročníku výuku dvou cizích jazyků - nabízíme výuku německého jazyka, ruského jazyka a španělštiny
 • bohatá úspěšná účast v soutěžích, odměňování úspěšných žáků na konci roku
 • vysoké procento přijatých žáků na gymnázia a SŠ s maturitou, včetně víceletých gymnázií
 • prevence sociálně patologických jevů (spolupráce s institucemi Mozaika, Prostor, Policie ČR, Městská policie, OSPOD, AISIS), linka důvěry, schránka Modrý slon
 • systém schůzek a konzultačních dnů pro rodiče, otevřené dveře rodičům kdykoliv
 • tradice školy: květnová VERNISÁŽ, rodinná turistická a cyklistická akce PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM, akce pro předškoláky "Ze školky HOP do školy"
 • žákovský sněm a sněmík - školní ústava, znak, vlajka
Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy