Úřední deska

Oznámení o realizaci průzkumu trhu - k nákupu stavebnic pro výuku informatiky

Seznam přijatých ukrajinských dětí

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Žáci mají možnost přihlásit se na doučování různých předmětů.

  

Náš Youtube kanál

Náš Youtube kanál Náš Youtube kanál

QR kód

QR kód QR kód

Rámcový plán knihovny

1. třída

 • 2 hodiny ročně
 • najdou cestu do knihovny
 • význam knihovny a jak se stát členem
 • dozvědí se, jak knihy do knihovny přicházejí, jak se označují a řadí
 • poznají kde jsou knihy a časopisy pro malé čtenáře
 • zahrají si hru s Knihovníčkem – poznej pohádkovou postavičku

2. třída

 • 2 hodiny ročně
 • dozvědí se o knize / název, autor, ilustrátor, předmluva, doslov, obsah/
 • učí se orientovat v knihovně / dětská literatura, encyklopedie/
 • jmenný katalog / dětské knihy /
 • knihy o přírodě
 • soutěž uhodni název pohádky podle úryvku, hra s Knihovníčkem na pohádkové postavičky – dvojice

3. třída

 • 2 hodiny ročně
 • naučí se orientovat v jmenném katalogu/ abeceda/
 • naučí se orientovat v knihovně – knihy o přírodě/ zvířata, rostliny/
 • dokáže vybrat knihu pro sebe a pro mladšího sourozence
 • dozvědí se o významu knihy v dějinách lidstva a jak si uspořádat vlastní knihovnu
 • seznámí se s nakladatelstvím Albatros a KMČ
 • skupinová hra Najdi knihy podle určitých znaků/ rok vydání, víc než 11 stran, určitého spisovatele, ilustrátora../

4. třída

 • 2 hodiny ročně
 • dozvědí se z čeho se skládá kniha, o druhu vazby, o obálce knihy, o titulním listu. co je v tiráži
 • hra – poznej název knihy podle úryvků z článků z čítanky a hra zaměřená na údaje o knize
 • začínáme s Kpsys – knihovnický systém- hledají knihy v počítači podle názvu knihy a hlavního autora a zpětně ve jmenném katalogu

5.třída

 • 1-2 hodiny ročně
 • Kpsys najdou určitou knihu v počítači podle názvu knihy a jména autora podle MDT signaturya následně pak v regále podle těchto údajů
 • co je čárový kód
 • učí se hledat ve slovnících a encyklopediích podle abecedně řazených pojmů
 • používají internet a CD- ROM k vyhledávání dalších informací
 • praktická skupinová soutěž zaměřená prakticky na hledání knih
 • beseda o knihách současných autorů a k některým článkům v čítance

6. třída

 • V rámci českého jazyka 1 hodina ročně
  • Knihovna (historie, současnost)
  • Jmenný katalog, MDT
  • Poznávání encyklopedií, slovníků a dalších bibliografických pomůcek (umí vyhledat pojmy, cizí slova, odborná hesla v encyklopediích a atlasech)
  • Soutěž zaměřená prakticky
 • V rámci informatiky 1 hodina ročně
  • KPsys - knihovnický systém - najde v počítači knihu podle hlavního autora, podle názvu knihy, podle klíčového slova, podle MDT a následně vyhledá v regálech podle daných údajů
  • Umí obsluhovat kopírku
  • Soutěž zaměřená na hledání v knihovnickém programu a zpětně v regálech

7. třída

 • V rámci českého jazyka 2 hodiny ročně
  • Cesta od spisovatele ke čtenáři
  • Beseda o zajímavých knihách současných autorů (nutná spolupráce s Knihovnou města HK)
 • V rámci informatiky 1 hodina ročně
  • KPsys
  • Žáci vyhledávají informace z internetu, tisknou, skenují, kopírují, používají řezačku, zatavují do fólií a svazují kroužkovou vazbou, to vše s pomocí knihovnice

8. třída

 • V rámci českého jazyka 1 až 2 hodiny ročně
  • Exkurze do Knihovny města HK
  • Pracovní činnosti knihovnice (zapisování knih, balení, zařazování) aktivní pomoc při těchto činnostech - může být dobrovolná - hodnocená i body, které by mohly ovlivnit známku v kladném slova smyslu
  • Soutěže - tvůrčí činnost (časopis, rádo Školák, ŽOČ, sborníky - opět možnost získat kladné body body ve prospěch známky)
 • V rámci informatiky 1 hodina ročně
  • KPsys - vyhledávání v počítači, rešerše
  • Samostatně skenuje, tiskne, zatavuje do fólie, používá kroužkovou vazbu, řezačku
  • Umí získat a použít informace (internet, CD-ROM, odborné knihy)
 • V rámci občanské výchovy 1 hodina ročně
  • Vše o vzniku časopisu a knihy, seznámení s profesemi, které se podílejí na jejich tvorbě (spolupráce s výchovným poradcem ve škole, s Knihovnou města HK, městským úřadem)

9. třída

 • V rámci českého jazyka 1 hodina ročně
 • Praktická zkouška průběžně v hodinách Českého jazyka
  • Ve skupinkách vyhledej v počítači určitou knihu, použij rešerše, oskenuj obrázek, vlož text, obrázek...
  • Může být i beseda o knihách současných autorů (spolupráce s Knihovnou města HK) nemusí proběhnout v rámci hodin, ale odpoledne ve ŠK a za aktivní účast přidělit body
  • Může být i exkurze do Vědecké knihovny s knihovnicí v odpoledních hodinách pro zájemce, možnost bodového hodnocení
Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy