Rámcový plán knihovny

1. třída

 • 2 hodiny ročně
 • najdou cestu do knihovny
 • význam knihovny a jak se stát členem
 • dozvědí se, jak knihy do knihovny přicházejí, jak se označují a řadí
 • poznají kde jsou knihy a časopisy pro malé čtenáře
 • zahrají si hru s Knihovníčkem – poznej pohádkovou postavičku

2. třída

 • 2 hodiny ročně
 • dozvědí se o knize / název, autor, ilustrátor, předmluva, doslov, obsah/
 • učí se orientovat v knihovně / dětská literatura, encyklopedie/
 • jmenný katalog / dětské knihy /
 • knihy o přírodě
 • soutěž uhodni název pohádky podle úryvku, hra s Knihovníčkem na pohádkové postavičky – dvojice

3. třída

 • 2 hodiny ročně
 • naučí se orientovat v jmenném katalogu/ abeceda/
 • naučí se orientovat v knihovně – knihy o přírodě/ zvířata, rostliny/
 • dokáže vybrat knihu pro sebe a pro mladšího sourozence
 • dozvědí se o významu knihy v dějinách lidstva a jak si uspořádat vlastní knihovnu
 • seznámí se s nakladatelstvím Albatros a KMČ
 • skupinová hra Najdi knihy podle určitých znaků/ rok vydání, víc než 11 stran, určitého spisovatele, ilustrátora../

4. třída

 • 2 hodiny ročně
 • dozvědí se z čeho se skládá kniha, o druhu vazby, o obálce knihy, o titulním listu. co je v tiráži
 • hra – poznej název knihy podle úryvků z článků z čítanky a hra zaměřená na údaje o knize
 • začínáme s Kpsys – knihovnický systém- hledají knihy v počítači podle názvu knihy a hlavního autora a zpětně ve jmenném katalogu

5.třída

 • 1-2 hodiny ročně
 • Kpsys najdou určitou knihu v počítači podle názvu knihy a jména autora podle MDT signaturya následně pak v regále podle těchto údajů
 • co je čárový kód
 • učí se hledat ve slovnících a encyklopediích podle abecedně řazených pojmů
 • používají internet a CD- ROM k vyhledávání dalších informací
 • praktická skupinová soutěž zaměřená prakticky na hledání knih
 • beseda o knihách současných autorů a k některým článkům v čítance

6. třída

 • V rámci českého jazyka 1 hodina ročně
  • Knihovna (historie, současnost)
  • Jmenný katalog, MDT
  • Poznávání encyklopedií, slovníků a dalších bibliografických pomůcek (umí vyhledat pojmy, cizí slova, odborná hesla v encyklopediích a atlasech)
  • Soutěž zaměřená prakticky
 • V rámci informatiky 1 hodina ročně
  • KPsys - knihovnický systém - najde v počítači knihu podle hlavního autora, podle názvu knihy, podle klíčového slova, podle MDT a následně vyhledá v regálech podle daných údajů
  • Umí obsluhovat kopírku
  • Soutěž zaměřená na hledání v knihovnickém programu a zpětně v regálech

7. třída

 • V rámci českého jazyka 2 hodiny ročně
  • Cesta od spisovatele ke čtenáři
  • Beseda o zajímavých knihách současných autorů (nutná spolupráce s Knihovnou města HK)
 • V rámci informatiky 1 hodina ročně
  • KPsys
  • Žáci vyhledávají informace z internetu, tisknou, skenují, kopírují, používají řezačku, zatavují do fólií a svazují kroužkovou vazbou, to vše s pomocí knihovnice

8. třída

 • V rámci českého jazyka 1 až 2 hodiny ročně
  • Exkurze do Knihovny města HK
  • Pracovní činnosti knihovnice (zapisování knih, balení, zařazování) aktivní pomoc při těchto činnostech - může být dobrovolná - hodnocená i body, které by mohly ovlivnit známku v kladném slova smyslu
  • Soutěže - tvůrčí činnost (časopis, rádo Školák, ŽOČ, sborníky - opět možnost získat kladné body body ve prospěch známky)
 • V rámci informatiky 1 hodina ročně
  • KPsys - vyhledávání v počítači, rešerše
  • Samostatně skenuje, tiskne, zatavuje do fólie, používá kroužkovou vazbu, řezačku
  • Umí získat a použít informace (internet, CD-ROM, odborné knihy)
 • V rámci občanské výchovy 1 hodina ročně
  • Vše o vzniku časopisu a knihy, seznámení s profesemi, které se podílejí na jejich tvorbě (spolupráce s výchovným poradcem ve škole, s Knihovnou města HK, městským úřadem)

9. třída

 • V rámci českého jazyka 1 hodina ročně
 • Praktická zkouška průběžně v hodinách Českého jazyka
  • Ve skupinkách vyhledej v počítači určitou knihu, použij rešerše, oskenuj obrázek, vlož text, obrázek...
  • Může být i beseda o knihách současných autorů (spolupráce s Knihovnou města HK) nemusí proběhnout v rámci hodin, ale odpoledne ve ŠK a za aktivní účast přidělit body
  • Může být i exkurze do Vědecké knihovny s knihovnicí v odpoledních hodinách pro zájemce, možnost bodového hodnocení
Od hraní k vědění

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy