Přijímací řízení na střední školy

Konzultace

Přijímací řízení do středních škol čekají změny.

Přijímací řízení do středních škol čeká v tomto školním roce digitalizace.

Ministerstvo školství v současné době k nové podobě přijímacího řízení připravuje a do konce roku slibuje novelu školského zákona i prováděcí vyhlášky k němu. Změny se budou týkat všech oborů vzdělání, tj. maturitních i nematuritních, bez ohledu na to, zda je součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška (JPZ). 

Pokud budou příslušné právní předpisy schváleny, výrazné změny se projeví především v tom, že:

 1. Uchazeč bude mít možnost podat až 3 přihlášky (v případě, že se bude hlásit též do oborů s talentovou zkouškou, až 5 přihlášek).
 2. Pořadí škol na přihlášce bude závazné, od podání přihlášky nebude možné již toto pořadí měnit.
 3. Přihlášky se budou podávat elektronicky, ale zůstane zachována i možnost podat klasické papírové přihlášky jako dosud.
 4. Termín pro podání přihlášky se posune na 20. února.
 5. Každý uchazeč bude mít možnost konat JPZ 2x, a to i v případě, že se hlásí pouze do jednoho maturitního oboru (např. zbývající 2 přihlášky podá do nematuritních oborů).
 6. Školy, na kterých bude uchazeč konat JPZ, stanoví Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), a to s ohledem na vytíženost škol či vzdálenost školy od místa bydliště uchazeče.
 7. Výsledky přijímacího řízení vyhodnotí informační systém, který bude spravovat CERMAT. Ten na základě priorit přiřadí uchazeče do konkrétních škol.
 8. Zápisový lístek se podávat nebude.
 9. Stejným způsobem proběhnou první dvě kola přijímacího řízení. Druhé kolo bude vyhlášeno až po uzavření kola prvního.
 10. Příp. třetí a další kola budou již v gesci jednotlivých škol, nebudou realizována prostřednictvím elektronického systému a nebude omezen počet podaných přihlášek.

Na přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou se prozatím nic nemění. Kritéria přijímacího řízení do těchto oborů vyhlásí ředitel školy do 31. října. Uchazeči podávají až dvě papírové přihlášky nejpozději do 30. listopadu.

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/2025

 • Do 30. listopadu 2023 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou na adresy SŠ
 • Do 20.2 2024 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených SŠ

Termíny jednotné přijímací zkoušky (pro čtyřleté obory vzdělání)

 • 1. termín – pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín – pondělí 15. dubna 2024

Termíny jednotné přijímací zkoušky (pro obory víceletých gymnázií)

 • 1. termín – úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín – středa 17. dubna 2024

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (pro všechny uvedené obory)

 • 1. termín – pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín – úterý 30. dubna 2024

Termíny talentové zkoušky pro obory skupiny Umění a užité umění

 • od 2. ledna do 15. ledna 2024

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři

 • od 15. ledna do 31. ledna 2024

Termíny talentové zkoušky pro obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

 • od 2. ledna do 15. ledna 2024

Veletrhy vzdělávání, výstavy škol a burzy škol – Stredniskoly.cz

https://khk.mujzivotposkole.cz/

Školský informační a vzdělávací portál

Informace MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

KAM PO DEVÍTCE - bezplatná podpora deváťáků a jejich rodičů pokračuje i letos www.kampodevitce.cz
 

Informace o prezentacích středních škol najdete např. na  stránce vybiramstredni.cz 

Základní informace o přijímacích zkouškách jsou k dispozici také na stránkách Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Zároveň Cermat poskytuje k přípravě na přijímací zkoušky testová zadání k procvičování nebo zadání minulých přijímacích zkoušek na stránce: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


různé informace najdete na stránkách středních škol:


 

Užitečné odkazy:

www.vybiramstredni.cz - informace o prezentacích středních škol

www.msmt.cz - nová úprava školského zákona přijímacích zkoušek

www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce

www.gwo.cz  - průvodce světem povolání

www.hledam-skolu.cz - vyhledávání škol podle různých kritérií

www.seznamskol.eu

www.atlasskolstvi.cz

www.sipkhk.cz - přehled škol v Královéhradeckém kraji

www.pardubickykraj.cz - informace o přijímacím řízení a SŠ v Pardubickém kraj

www.cermat.cz - testové úlohy

www.stredniskoly.cz – databáze středních škol

www.ceskaskola.cz – informační portál pro ZŠ a SŠ

www.scio.cz – testování k přijímacím zkouškám

zkousky-nanecisto.cz – příprava na přijímací zkoušky

www.ispv.cz – informační systém o průměrném výdělku

budoucnostprofesi.cz – informační portál o profesích

www.prihlaskynastredni.cz – přihlášky na střední školu

www.tau.cermat.cz – procvičování testů

 

Od hraní k vědění

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy