Přijímací řízení na střední školy

Konzultace, tisk zápisových listů a přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia

Iva Kuchyňová (iva.kuchynova@zshorakhk.cz), kabinet v přízemí na B1,č. dveří 44, tel.: 495 703 126

Konzultace každé první úterý v měsíci 15 - 15:30 (1. 12. 2020, 4. 2. 2021, 2. 3. 2021 - zákonný zástupce osobně převezme zápisový list, 6. 4. 2021, 1. 6. 2021)

Aktualizace 18.3.: informace o změnách v přijímacím řízení.

 • Zájemci o studium na ostatních středních školách 
  - přihláška bude vystavena na základě výběru 2 studijních oborů na jedné nebo dvou SŠ. Podklady pro tisk je nutné předat Mgr. Ivě Kuchyňové nejpozději do 15.1. 2021 na formuláři s výběrem škol: .pdf , .docx .
  Rodiče jsou povinni osobně nejpozději do 1. 3. 2021 odeslat přihlášky do denní formy vzdělávání ředitelům středních škol
  1. Pokud to střední škola požaduje, je nutné nechat vyplněnou přihlášku potvrdit také lékařem, gymnázia nepožadují potvrzení od lékaře.
  2. Podepsané přihlášky doručit (osobně nebo doporučenou poštou) přímo řediteli SŠ
  3. Rodiče si také do 15. 3. 2021 vyzvednou v základní škole zápisový lístek (je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče)

MŠMT 5.1.2021 - úprava přijímacího řízení

Prezentace středních škol probíhají zatím online, informace najdete např. na stránce vybiramstredni.cz nebo burzaskol.online (hradecké SŠ budou mít prezentaci online 18.1.)

Oborovník aneb kam na střední - přehled oborů ke stažení (děti dostaly)

Královehradecký kraj dotuje některé vybrané obory, seznam najdete zde

Termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 3. května 2021

2. termín: úterý 4. května 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 5. května 2021

2. termín: čtvrtek 6. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 2. června 2021

2. termín: čtvrtek 3. června 2021


 shrnutí průběhu přijímacího řízení z pohledu uchazeče - .pdf

další informace (.pdf): nově otvírané obory , obory s poskytovaným stipendiem KHK


různé informace najdete na stránkách středních škol:


Co dělat po přijímacích zkouškách ?

V případě přijetí: Do 10 pracovních dnů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy

   • Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:  Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.


Užitečné odkazy:

www.msmt.cz - nová úprava školského zákona přijímacích zkoušek

www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce

www.gwo.cz  - průvodce světem povolání

www.hledam-skolu.cz - vyhledávání škol podle různých kritérií

www.seznamskol.eu

www.atlasskolstvi.cz

www.sipkhk.cz - přehled škol v Královéhradeckém kraji

www.pardubickykraj.cz - informace o přijímacím řízení a SŠ v Pardubickém kraj

www.cermat.cz - testové úlohy

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy