Šablony pro MŠ a ZŠ I

Projekt (název, registrační číslo):

Šablony pro MŠ a ZŠ I,  CZ.02.02.XX/00/22_ 002/0000576

 

Výše podpory: 4 513 463 Kč

 „Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

 - Personální podpora

 - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

 - Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ

 - Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

Cílem aktivity je podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v ZŠ prostřednictvím doučování češtiny jako cizího jazyka ve škole.

Dvojjazyčný asistent ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout základní škole personální podporu dvojjazyčného asistenta pedagoga (dále také „dvojjazyčný asistent“, „DA“) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Školní speciální pedagog ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Školní psycholog ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Sociální pedagog ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – sociálního pedagoga základním školám a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ŠD/ŠK

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání žáků/dětí v ZŠ/ ŠD/ŠK

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ/ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace základních škol.

Od hraní k vědění

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy