Šablony pro MŠ a ZŠ I

Projekt (název, registrační číslo):

Šablony pro MŠ a ZŠ I,  CZ.02.02.XX/00/22_ 002/0000576

 

Výše podpory: 4 513 463 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

 - Personální podpora

 - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

 - Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ

 - Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

 

Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

 

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:

 • Školní speciální pedagog ZŠ
 • Školní psycholog ZŠ
 • Sociální pedagog ZŠ
 • Dvojjazyčný asistent ZŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
 • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ
 • Odborně zaměřená a tematická komunitní setkávání v ZŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK
Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy