Centrum kolegiální podpory

Centrum kolegiální podpory

Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

se od ledna 2018 stává Centrem kolegiální podpory pro přírodovědné předměty – fyzika, chemie, biologie a enviromentalistika

díky svému zapojení do projektu: “Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010, Budování kapacit I. po dobu projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Zaměření projektu:
Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky.

Oficiální webová stránka projektu:
Všechny podrobnosti o projektu, aktuální informace a termíny najdete na webu projektu.

Aktivity naší školy v projektu:
Škola se stává metodickým centrem pro výuku přírodovědných předmětů a naši pedagogové budou pořádat 1× měsíčně workshopy na vybraná témata z přírodních věd.

Přijďte a můžete si vyzkoušet výuku fyziky, chemie či biologie prostřednictvím praktického experimentu. Je možné také sdílet své dosavadní pedagogické zkušenosti nebo načerpat inspiraci pro své výukové hodiny. 

Termíny workshopů v roce 2019 od 14.15 – do 16.15:

28.1.2019 biologie: Biologie rostlin a organismů (produkce CO2 dýchajícími kvasnicemi, tlakoměr, transpirace listu rostliny, tlakoměr)

11.2.2019 fyzika: Rovnoměrný pohyb

25.3.2019 chemie: pH čaje - Změní něco cukr v čaji?

08.4.2019 fyzika: Měření teploty

20.5.2019 chemie: Neutralizace - Co dělat, když nás pálí žáha?

17.6.2019 fyzika: Magnetismus

23.09.2019 chemie: Teplota vypařování

21.10.2019 biologie: Fyziologie člověka, Sledování environmentálních podmínek

18.11.2019 fyzika: Mechanické kmitání a vlnění

02.12.2019 chemie: Boyleův - Mariottův zákon - Já Tě zmáčknu!

 

Od hraní k vědění

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy