Úřední deska

Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a montáž multifunkčního zařízení do školní jídelny dle následující specifikace ve výzvě: výzva+zadávací podmínky , Příloha č. 1 - krycí list , Příloha č. 2 - vzor čestného prohlášení

Náš Youtube kanál

Náš Youtube kanál Náš Youtube kanál

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka Virtuální prohlídka

Mléko do škol

Mléko do škol Mléko do škol

QR kód

QR kód QR kód

Odkazy potřebné pro všechny soutěže:

Školský informační portál - soutěže (vyhlašované MŠMT i další)
Portál školních soutěží Královéhradeckého kraje - propozice, termíny, formuláře přihlášek, výsledky a další informace

Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2019 – 2020 
69. ročník

okresní kolo kategorií Z5 a Z9 se konalo na naší škole 29.1.:

výsledkové listiny: Z5Z9 

zadání úloh: Z5, Z9, řešení a bodování úloh: Z5Z9

byly zveřejněny termíny pro podání přihlášek, formuláře přihlášek pro Z5 a Z9, najdete je na stránkách portálu školních soutěží Královéhradeckého kraje

21.10. byly zveřejněné komentáře k úlohám školního kola - www.kr-kralovehradecky.cz - sekce volnočasové aktivity, sport a soutěže - informace pro pedagogy

zadání a termíny převzaty z oficiální stránky matematické olympiády

zadání školního kola kategorií Z5 až Z9: .pdf

Termíny konání soutěžních kol pro základní školy a nižší gymnázia ve školním roce 2019/2020

Kategorie

1. kolo  - Domácí 2. kolo  3. kolo 
1. trojice úloh 2. trojice úloh Okresní Krajské
Z5 22. 11. 2019 3. 1. 2020 St  29. 1. 2020 -
Z6, Z7, Z8 17. 1. 2020 13. 3. 2020 Út 7. 4. 2020 -
Z9 22. 11. 2019 3. 1. 2020 St 29. 1. 2020 Út 17. 3. 2020

 


 

Pythagoriáda - šk. rok 2019 – 2020


 Fyzikální olympiáda - šk. rok 2019 – 2020

byly zveřejněny termíny pro podání přihlášek, najdete je na stránkách portálu školních soutěží Královéhradeckého kraje

informace a zadání domácího kola jsou k dispozici na oficiálních stránkách FO


 


 

Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2018 – 2019 
68. ročník

okresní kolo Z8 se konalo 9. 4. 2019 na ZŠ Bezručova:

výsledková listina: .pdf , zadání: .pdf, řešení: .pdf

okresní kolo Z6 a Z7 se konalo 9. 4. 2019 na naší škole:

výsledkové listiny: Z6 , Z7
zadání úloh: Z6 , Z7, řešení úloh: Z6 , Z7

okresní kolo Z5 a Z9 se konalo 30. 1. 2019 na naší škole:

výsledkové listiny: Z5Z9
zadání úloh: Z5 , Z9 , řešení úloh: Z5 Z9

 


 

Pythagoriáda - šk. rok 2018 – 2019

výsledkové listiny:  5. třídy, 6. třídy, 7.třídy8. třídy

dne 6.5.2019 byly na stránkách Portálu školních soutěží Královéhradeckého kraje zveřejněny seznamy postupujících do okresního kola

okresní kolo Pythagoriády se koná na naší škole: 27.5.2019 - 5. a 8. třídy ZŠ, 28.5.2019 - 6. a 7. třídy ZŠ (+ odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

 


Fyzikální olympiáda - šk. rok 2018 – 2019

informace a zadání domácího kola jsou k dispozici na oficiálních stránkách FOMatematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2017 – 2018 
67. ročník

okresní kolo Z6, Z7:  

výsledkové listiny okresního kola (.pdf): Z6 Z7

zadání úloh: Z6Z7 , Z8         řešení úloh: Z6Z7Z8

okresní kolo Z5, Z9:  

výsledkové listiny okresního kola (.pdf): Z5 Z9

zadání úloh: Z5 Z9      řešení úloh: Z5  (v řešení úlohy č. 1 je "překlep" - ...ve výběhu 2 lvi...), Z9


Pythagoriáda - šk. rok 2017 – 2018

výsledkové listiny okresního kola: 5.6. 7. , 8.

zadání a řešení úloh okresního kola: 5.-8. ročník (Řešení 2. úlohy pro 6. ročník je sporné, protože písmeno K nemusí být vždy osově souměrné. Za správné jsme proto uznali dvě řešení - součet 6 nebo 7.)

seznamy postupujících do okresního kola:  5. 6.7.8. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

termíny školního kola všech kategorií (5.-8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií): 5. – 6. 4. 2018

přihlášky do 30.4. na adresu  berakova@cvkhk.cz na příslušných formulářích ze stránek portálu školních soutěží

okresní kola se konají na naší škole: 28. 5. 2018 pro 5. a 7. ročník ZŠ, 29. 5. 2018 pro 6. a 8. ročník

  

Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2016 – 2017 
66. ročník

4.4.2017 se konalo okresní kolo MO Z6, Z7 na naší škole, kategorie Z8 na ZŠ Bezručova: 

pořadí (.pdf): Z6 , Z7 , Z8

zadání (.pdf): Z6, Z7Z8 , řešení: Z6, Z7Z8


 

krajské kolo MO Z9 se u nás konalo 21.3. - zadání (.pdf) , řešení (.pdf)

výsledková listina (.pdf) (metodický pokyn pro hodnocení při rovnosti bodů)


 

zadání okresního kola, které se u nás konalo 24.1. (.pdf): Z5 , Z9 , autorské řešení úloh: Z5 , Z9

výsledkové listiny okresního kola: Z5 , Z9 


 leták s úlohami domácího kola: .pdf


Pythagoriáda - šk. rok 2016 – 2017

výsledkové listiny okresního kola (.pdf): 5. 6. 7. , 8.

seznamy postupujících do okresního kola (.pdf): 5. , 6. , 7. , 8.

termíny okresních kol (prezence od 8:15 hod., začátek v 9:00 hod): 

5. ročník ZŠ - 15.5.2017

6. ročník ZŠ (a prima osmiletých gymnázií) - 16.5.2017

7.,8. ročník ZŠ (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) - 18.5.2017


Fyzikální olympiáda - šk. rok 2016 – 2017

výsledková listina okresního kola kategorie G

zadání úloh okresního kola kategorie G (Archimediáda)

výsledková listina okresního kola kategorie Ekategorie F

zadání úloh okresního kola kategorie Ekategorie F

řešení úloh okresního kola kategorie Ekategorie F

zadání domácího kola (.pdf): kategorie E,F (pro 8. a 9. třídy), kategorie G (Archimediáda) (pro 7.třídy ZŠ)

staženo z oficiálních stránek FO

termín odevzdání přihlášek do okresního kola:

E,F - 10.3.2017 (urban@zst.cz , berakova@cvkhk.cz)

G - 9.5.2017 (petrova@bezrucka.cz , berakova@cvkhk.cz)

termín okresního kola:  E,F - 23.3.2017,  G - 23.5.2017

 Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2015 – 2016 
65. ročník

Okresní kolo kategorií Z6, Z7 a Z8

Okresní kola kategorií Z6, Z7 a Z8 proběhla 5.4. 2016: Z6 a Z7 na naší škole, Z8 na ZŠ Bezručova

výsledkové listiny (.pdf): Z6 , Z7 , Z8

zadání úloh okresního kola (.pdf): Z6 , Z7 Z8

řešení úloh okresního kola (.pdf): Z6 , Z7 , Z8

Krajské kolo kategorie Z9 

Krajské kolo kategorie Z9 proběhlo na naší škole 22. 3. 2016:

výsledková listina (.pdf) (metodický pokyn pro hodnocení)

zadání úloh , řešení úloh (.pdf)

Okresní kolo kategorií Z5 a Z9 

Okresní kolo kategorií Z5 a Z9 proběhlo na naší škole 19. 1. 2016:

zadání úloh (.pdf): Z5 , Z9

řešení úloh (.pdf): Z5 , Z9

výsledkové listiny (.pdf): Z5 , Z9

 

Pythagoriáda - šk. rok 2015 – 2016

25.5. se konalo na naší škole okresní kolo Pythagoriády pro 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií - výsledkové listiny: 7. ročník , 8. ročník

24.5. se u nás konalo okresní kolo Pythagoriády pro 6. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia - výsledková listina

21.3. proběhlo na naší škola okresní kolo pro 5. třídy ZŠ: výsledková listina


Fyzikální olympiáda - šk. rok 2015 – 2016

19.5. na ZŠ Bezručova proběhlo okresní kolo Archimediády - pořadí (.pdf)

23.3. se na naší škole konalo okresní kolo FO kategorií E a F - pořadí: kategorie Ekategorie F

zadání školníh ko (.pdf): kategorie E,F (pro 8. a 9. třídy), kategorie G (Archimediáda) (pro 7.třídy ZŠ)

staženo z oficiálních stránek FO


 


 

Matematická olympiáda
kategorie Z ve šk. roce 2014 – 2015
64. ročník

okresní kolo kategorií Z6, Z7, Z8 (8.4.2015):
výsledkové listiny (.pdf): Z6, Z7 , Z8
zadání úloh (.pdf): Z6, Z7Z8
řešení a hodnocení úloh (.pdf): Z6, Z7Z8

 


krajské kolo kategorie Z9:
výsledková listina krajského kola: .pdf
zadání úloh: .pdf
řešení a hodnocení úloh: .pdf

 Okresní kolo kategorií Z5 a Z9:
výsledkové listiny (.pdf): Z5 , Z9
zadání úloh (.pdf): Z5, Z9
řešení úloh (.pdf): Z5, Z9
fotografie - fotili žáci 9.C


Poznámky k organizaci okresního kola kategorií Z5 a Z9:
Prezence od 8.30 hodin, začátek soutěže v 9.00 hodin. V kategorii Z5 mají soutěžící na řešení 90 minut, v kategorii Z9 4 hodiny čistého času. Povolené pomůcky jsou psací a rýsovací potřeby, školní matematické tabulky. Kalkulátory povoleny nejsou. Mobilní telefony musí být vypnuty.

obecné informace: www.kr-kralovehradecky.cz - sekce volnočasové aktivity, sport a soutěže - 26.9.2014 bylo zveřejněno zadání a řešení školního kola kategorií Z5-9
Zadání 64. ročníku kategorií pro základní školy a odpovídající ročníky vícepĺetých gymnázií: .pdf

Přihlášky zasílejte na adresy:

petr@zshorakhk.cz (kategorie Z5, Z6, Z7, Z9), petrova@bezrucka.cz (kategorie Z8). (Pozn.: úlohy opravují vyučující, na uvedené adresy zasílají jen seznam úspěšných řešitelů školního kola.)


Pythagoriáda - šk. rok 2014 – 2015

 

výsledkové listiny okresního kola (.pdf): 6. třídy, 7. třídy5. třídy , 8. třídy

seznamy postupujících žáků (.pdf): 5. třídy , 6. třídy , 7. třídy , 8. třídy

obecné propozice: .pdf
termíny okresního kola: 13.5.2014 - 5. a 8. ročník, 14.5.2014 - 6. a 7. ročník, celé výsledkové listiny školních kol zasílejte nejpozději do 17.4.2015 na adresu: petr@zshorakhk.cz

poznámky k organizaci okresních kol: soutěže začínají v 9.00 hodin, prezence od 8.30 hodin, soutěž trvá 60 minut, není dovoleno používat tabulky, kalkulačky ani mobilní telefony, viz organizační informace pro 5. a 8. ročník ZŠ nebo 6. a 7. ročník


Fyzikální olympiáda - šk. rok 2014 – 2015

Archimediáda (fyzikální olympiáda kategorie G - pro 7. ročníky ZŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií)

 

 

výsledkové listiny okresního kola: kategorie E , kategorie F (okres Jičín)

Přihlášky do okresního kola do 16.3.2015 na mail urban@zst.cz, okresní kolo se koná na naší škole od 9.00
16.12.2014 bylo zveřejněno řešení školního kola kategorie E,F,G na stránkách www.kr-kralovehradecky.cz - v sekci volnočasové aktivity, sport a soutěže - informace pro pedagogy

zadání úloh domácího kola kategorie E, F (.pdf) , zadání úloh domácího kola kategorie G - Archimediáda (.pdf) - převzato z oficiálních stránek FO


 

Chemická olympiáda - šk. rok 2014 – 2015

9.1.2015 - www.kr-kralovehradecky.cz - sekce volnočasové aktivity, sport a soutěže - bylo zveřejněno zadání a řešení školního testu kategorie D
30.9.2014 - www.kr-kralovehradecky.cz - sekce volnočasové aktivity, sport a soutěže - bylo zveřejněno zadání a řešení školního kola kategorie D

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy