Přijímací řízení na střední školy

Konzultace, tisk zápisových listů a přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia

Iva Kuchyňová (iva.kuchynova@zshorakhk.cz), kabinet v přízemí na B1,č. dveří 44, tel.: 495 703 126

termíny konzultací:

6. 11. 2018
4. 12. 2018
5. 2. 2019
5. 3. 2019 - zákonný zástupce osobně převezme zápisový list
2. 4. 2019
4. 6. 2019
Každé první úterý v měsíci 14.50-15:50  

 

Informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků

25. 10. 2018 - 15.30-16.30  v učebně 9.B - 1.podlaží

Přijímací řízení na SŠ

novela vyhlášky č. 353/2016 SB. - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Harmonogram přijímacího řízení

Přihlášky na střední školy do 1. kola přijímacího řízení 2019-20

 • Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou (konzervatoře, sportovní gymnázia, studium řemesel) dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit, týká se rovněž žáků z 9. a 5. ročníků, s možností studia na konzervatoři. Přihlášku připravíme, není potřeba jiných formulářů.
 • Ostatním žákům z 5.,7., a 9. ročníku bude přihláška vystavena na základě výběru 2 studijních oborů na jedné nebo dvou SŠ.  

Přihlášku připravíme, není potřeba jiných formulářů. Podklady pro tisk přihlášky je nutné předat výchovnému poradci nejpozději do 12.11. (talentové obory) resp. 31.1. 2019. Vyplněný formulář (.docx , .pdf ) je možné zaslat mailem nebo v textu zprávy v e-ŽK.

Rodiče jsou povinni osobně nejpozději

do 30. 11. 2018 odeslat přihlášku do těchto oborů vzdělání s talentovou zkouškou

do 1. 3. 2019 odeslat přihlášky do denní formy vzdělávání ředitelům středních škol

 1. Pokud to střední škola požaduje, je nutné nechat vyplněnou přihlášku potvrdit také lékařem.
 1. Podepsané přihlášky doručit (osobně nebo doporučenou poštou) přímo řediteli SŠ
 1. Rodiče si také do 15. 3. 2019 vyzvednou v základní škole zápisový lístek  (je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče)
 2. Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému bakaláři – zejména kontaktní informace!

  

Termíny konání jednotné zkoušky na SŠ  a obory zakončené maturitní zkouškou

(stanovené MŠMT dle § 60c školského zákona):

 • Obory vzdělání vzdělání s talentovou zkouškou: 2. až 15. 1. 2019 
 • Čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia:
 1. termín – 12. dubna 2019
 2. termín – 15. dubna 2019
 • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
 1. termín – 16. dubna 2019
 2. termín – 17. dubna 2019

Náhradní termíny: 13. května 2019, 14. května 2019

20. až 30. 4. 2019 přijímací zkoušky do 1. ročníků středních škol nematuritních oborů

Co je nutné udělat před odesláním přihlášky?

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání (dětem rozdány brožury pro výběr SŠ v Královehradeckém kraji), informovat se o školách na internetu, zvážit svoje možnosti
 2. Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol a navštívit je
 3. Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru stanovila
 4. Ředitel střední školy musí podmínky pro přijetí i s termínem přijímacích  zkoušek zveřejnit            do 31. 1.2019

 

Přijímací řízení pro nematuritní obory 20. – 30. dubna

Královehradecký kraj poskytuje stipendia žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, denní forma vzdělávání, ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem.

Škola nepořádá přijímací zkoušky:

 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Škola pořádá přijímací zkoušky:

 • Pozvánku k přijímací zkoušce zasílá ředitel střední školy 14 dní před termínem jejího konání
 • Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, omluví se písemně řediteli školy do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Ředitel stanoví náhradní termín.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle dosažených výsledků stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Co dělat po přijímacích zkouškách ?

V případě přijetí:

 • Do 10 pracovních dnů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy
 • Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. (vzor odvolání proti nepřijetí)

Užitečné odkazy :

sipkhk.cz přehled škol v Královéhradeckém kraji

atlasskolstvi.cz

infoabsolvent.cz informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce

vybiramstredni.cz - informace o prezentacích středních škol

gwo.cz průvodce světem povolání

hledam-skolu.cz vyhledávání škol podle různých kritérií

seznamskol.eu

pardubickykraj.cz informace o přijímacím řízení a SŠ v Pardubickém kraj

job-tip.cz vytipování vhodných pracovních pozic, informace o povoláních a studiu na školách v ČR

msmt.cz Nová úprava školského zákona přijímacích zkoušek 

 

informace hradeckých středních škol k přijímacímu řízení:

Gymnázium J. K. Tyla

Gymnázium B. Němcové

SPŠ, SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Vocelova

SPŠ stavební

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku

VOŠZ a SZŠ

Obchodní akademie

SOŠ veterinární

První soukromé jazykové gymnázium

SŠ aplikované kybernetiky

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy