Úřední deska

Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a montáž multifunkčního zařízení do školní jídelny dle následující specifikace ve výzvě: výzva+zadávací podmínky , Příloha č. 1 - krycí list , Příloha č. 2 - vzor čestného prohlášení

Náš Youtube kanál

Náš Youtube kanál Náš Youtube kanál

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka Virtuální prohlídka

Mléko do škol

Mléko do škol Mléko do škol

QR kód

QR kód QR kód

Vnitřní řád ŠD

Výňatek z vnitřního řádu ŠD:

1. Provoz školní družiny je od 6.15 hodin do 17.00 hodin.

2. Školní družina je pro děti 1.-3. tříd. Starší děti zařazujeme dle volné kapacity.

3. Členem školní družiny se stane dítě po vyplnění a předání přihlášky v určeném termínu.

Dítě se může ze ŠD odhlásit pouze s písemným souhlasem rodičů či zákonného zástupce.

4. Příchod dětí do ranní družiny je hlavním vchodem do 7.10 hodin.

5. Odchody dětí ze školní družiny:

  • po vyučování ( dítě nejde se ŠD na oběd)
  • po obědě – ve 12.45 hodin ( vyuč. do 11.40 hodin)
  • ve 13.30 hodin ( vyučování do 12.35 hodin)
  • v 15 hodin
  • po 15. hod. kdykoliv

6. K mimořádnému samostatnému odchodu ze školní družiny je třeba písemný lístek .Lístek

obsahuje celé jméno dítěte, podpis rodičů a datum. Nemá-li dítě tento lístek, bude ze

školní družiny uvolněno dle času uvedeného na přihlášce a to pouze v případě, že odchází

samostatně. Na základě telef. hovoru děti ze ŠD z bezpečnostních důvodů neuvolňujeme.

7. Vyzvedávání dětí ze ŠD: rodiče si vyzvedávají děti v klubovnách ŠD.

8. Při nevyzvednutí dítěte do 17.00 hodin jsme povinni ze zákona dítě předat Policii ČR,

pokud se nám nepodaří navázat kontakt s rodiči – popř. další určenou osobou.

9. Vstup rodičů do šaten je povolen pouze po domluvě s p. vychovatelkou.

10. Ve školní družině se děti přezouvají.

11. Na pobyt v přírodě či na sportovní činnost je doporučeno nosit vhodné oblečení a obuv.

Označené věci si mohou děti nechat uložené v šatně.

12. Na svačinu a pití je ve ŠD vyčleněn čas v režimu dne. Dítě může svačit i v jiný čas dle

vlastní potřeby.

13. Obědy si zařizují rodiče ve školní jídelně. Sledují také stav konta ve ŠJ.

Jídelníček je na internetových stránkách školy.

14. Nepřítomnost dítěte ve školní družině je třeba omluvit.

15. Děti, které nejsou do ŠD přihlášené a požadují-li mimořádné zařazení do školní

družiny na některý den, budou přijaty dle kapacitních možností. Je třeba se předem

domluvit s vedoucí vychovatelkou ( týká se i ranní ŠD).

16. Pro chování ve školní družině platí stejná pravidla jako ve škole.

17. Dítě může být vyloučeno ze školní družiny pro opakované porušování kázně a pořádku,

pro ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních účastníků ŠD. Tomuto rozhodnutí

předchází upozornění rodičům – zákonným zástupcům žáka.

18. O vedlejších školních prázdninách je provoz školní družiny upraven podle počtu dětí.

Zájem o pobyt ve družině je třeba osobně nahlásit týden předem.

19. Číslo na mobil do ŠD : + 420736489041.

20. Poplatek za školní družinu je třeba uhradit do 15.9. ve stanovené výši. Nezaplacení

úplaty je důvodem k vyloučení dítěte ze školní družiny.

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy