Vnitřní řád ŠD

Výňatek z vnitřního řádu ŠD:

 • Provoz školní družiny je od 6.15 hodin do 16.45 hodin.
 • Školní družina je pro děti 1.-3.tříd. Starší děti zařazujeme dle volné kapacity.
 • Členem školní družiny se stane dítě po vyplnění a předání přihlášky v určeném termínu tzn. do 25.června. Dítě se může ze ŠD odhlásit pouze s písemným souhlasem rodičů či zákonného zástupce.
 • Příchod dětí do ranní družiny je hlavním vchodem do 7.10 hodin.
 • Odchody dětí ze školní družiny:
  • po obědě – nejpozději do 13.00 hodin
  • po odpol.vyučování tj.ve 13.30 hod.
  • v 15 hodin
  • po 15.hod. kdykoliv
  • na zájmové a jazykové kroužky
 • K mimořádnému samostatnému odchodu ze školní družiny je třeba písemný lístek. Lístek obsahuje celé jméno dítěte, podpis rodičů a datum. Nemá-li dítě tento lístek,bude ze školní družiny uvolněno dle času uvedeného na přihlášce a to pouze v případě, že odchází samostatně. Na základě telef.hovoru děti ze ŠD z bezpečnostních důvodů neuvolňujeme.
 • Vyzvedávání dětí ze ŠD: rodiče si vyzvedávají děti v klubovnách ŠD.
 • Při nevyzvednutí dítěte do 17.00 hodin jsme povinni ze zákona dítě předat Policii ČR, pokud se nám nepodaří navázat kontakt s rodiči – popř. další určenou osobou.
 • Vstup rodičů do šaten je povolen pouze po domluvě s p. vychovatelkou.
 • Ve školní družině se děti přezouvají.
 • Na pobyt v přírodě či na sportovní činnost je doporučeno nosit vhodné oblečení a obuv. Označené věci si mohou děti nechat uložené v šatně.
 • Na svačinu a pití je ve ŠD vyčleněn čas v režimu dne.Dítě může svačit i v jiný čas dle vlastní potřeby.
 • Obědy si zařizují rodiče ve školní jídelně. Sledují také stav konta ve ŠJ. Jídelníček je na internetových stránkách školy.
 • Nepřítomnost dítěte ve školní družině je třeba omluvit.
 • Děti, které nejsou do ŠD přihlášené a požadují-li mimořádné zařazení do školní družiny na některý den, budou přijaty dle kapacitních možností. Je třeba se předem domluvit s vedoucí vychovatelkou ( týká se i ranní ŠD ).
 • Pro chování ve školní družině platí stejná pravidla jako ve škole.
 • Dítě může být vyloučeno ze školní družiny pro opakované porušování kázně a pořádku, pro ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních účastníků ŠD. Tomuto rozhodnutí předchází upozornění rodičům – zákonným zástupcům žáka.
 • O vedlejších školních prázdninách je provoz školní družiny upraven podle počtu dětí. Zájem o pobyt ve družině je třeba osobně nahlásit týden předem.
 • Telefonní číslo: + 420736489041
 • Poplatek za školní družinu je třeba uhradit do 15.9. ve stanovené výši. Nezaplacení úplaty je důvodem k vyloučení dítěte ze školní družiny.
Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy