Úřední deska

Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a montáž multifunkčního zařízení do školní jídelny dle následující specifikace ve výzvě: výzva+zadávací podmínky , Příloha č. 1 - krycí list , Příloha č. 2 - vzor čestného prohlášení

Náš Youtube kanál

Náš Youtube kanál Náš Youtube kanál

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka Virtuální prohlídka

Mléko do škol

Mléko do škol Mléko do škol

QR kód

QR kód QR kód

Sdružení rodičů a přátel školy

Základní principy

  • Hlavním cílem činnosti sdružení je zefektivnit spolupráci rodičů se školou tak, aby byly naplňovány zájmy a potřeby především žáků, ale také jejich rodičů a zaměstnanců školy.
  • Základním orgánem sdružení je výbor složený z třídních důvěrníků, který se bude scházet minimálně 3x ročně, zpravidla před třídními schůzkami. Třídní důvěrníci budou o schůzce předem informováni. Na první schůzce výboru, která proběhne před příštími třídními schůzkami, bude zvolen předseda, místopředseda, hospodář a revizní komise sdružení.
  • Výbor sdružení bude zejména projednávat svoji podporu činnosti školy (organizační, finanční, materiální,…).
  • Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výtěžky z akcí sdružení (např. sběr starého papíru) a výnosy jeho jmění, finanční prostředky se vedou odděleně od školy. Výši členských příspěvků stanoví výbor na své první schůzce, a to pro školní rok 2012/2013, kdy se naplno rozběhne činnost sdružení.
  • Příspěvek byl určen v minimální výši 300 Kč na jeden školní rok. Platby provádějte do 30.11. bezhotovostně na účet 107-3306390287/0100, v.s. je rodné číslo žáka před lomítkem, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno žáka a třídu.

Stanovy SRPŠ

Zápis z jednání 2.9.2014

Zápis z jednání 19.3.2013

Zápis z jednání 11.12.2012

Zápis z jednání 4.9.2012

Zápis z jednání 18.6.2012

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy