Centrum kolegiální podpory

Centrum kolegiální podpory

Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

se od ledna 2018 stává Centrem kolegiální podpory pro přírodovědné předměty – fyzika, chemie, biologie a enviromentalistika

díky svému zapojení do projektu: “Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010, Budování kapacit I. po dobu projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Zaměření projektu:
Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky.

Oficiální webová stránka projektu:
Všechny podrobnosti o projektu, aktuální informace a termíny najdete na webu projektu.

Aktivity naší školy v projektu:
Škola se stává metodickým centrem pro výuku přírodovědných předmětů a naši pedagogové budou pořádat 1× měsíčně workshopy na vybraná témata z přírodních věd.

Přijďte a můžete si vyzkoušet výuku fyziky, chemie či biologie prostřednictvím praktického experimentu. Je možné také sdílet své dosavadní pedagogické zkušenosti nebo načerpat inspiraci pro své výukové hodiny. 

Termíny workshopů v roce 2018 od 14.15 – do 16.15:

16.1.2018

fyzika

Sledování silového působení a pohybu (měření se senzory síly a pohybu)

20.2.2018

chemie

Analýza chemických vlastností běžně dostupných roztoků (měření pH)

26.3.2018

biologie

Biologie rostlin a organismů (produkce CO2 dýchajícími kvasnicemi, tlakoměr, transpirace listu rostliny, tlakoměr)

23.4.2018

fyzika

Měření elektrických veličin (měření elektrického napětí, el. proudu)

21.5.2018

fyzika

Zkoumání magnetismu (měření teslametrem, siloměrem)

18.6.2018

chemie

Vysvětlení chemické podstaty různých přírodních dějů (měření pH, teploty)

 

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy