Centrum kolegiální podpory

Centrum kolegiální podpory

Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

se od ledna 2018 stává Centrem kolegiální podpory pro přírodovědné předměty – fyzika, chemie, biologie a enviromentalistika

díky svému zapojení do projektu: “Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010, Budování kapacit I. po dobu projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Zaměření projektu:
Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky.

Oficiální webová stránka projektu:
Všechny podrobnosti o projektu, aktuální informace a termíny najdete na webu projektu.

Aktivity naší školy v projektu:
Škola se stává metodickým centrem pro výuku přírodovědných předmětů a naši pedagogové budou pořádat 1× měsíčně workshopy na vybraná témata z přírodních věd.

Přijďte a můžete si vyzkoušet výuku fyziky, chemie či biologie prostřednictvím praktického experimentu. Je možné také sdílet své dosavadní pedagogické zkušenosti nebo načerpat inspiraci pro své výukové hodiny. 

Termíny workshopů v roce 2018 od 14.15 – do 16.15:

24.09.2018 chemie Sledování průběhu chemických reakcí

22.10.2018 biologie Fyziologie člověka, Sledování environmentálních podmínek

26.11..2018 fyzika Mechanické kmitání a vlnění

10.12.2018 chemie Zákonitosti termodynamiky

 

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy