Úřední deska

Seznam žáků přijatých do 1. tříd:  .pdf

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Žáci mají možnost přihlásit se na doučování různých předmětů.

  

Náš Youtube kanál

Náš Youtube kanál Náš Youtube kanál

QR kód

QR kód QR kód

Rotační výuka 1.stupně (aktualizováno 8.4.)

Datum: 7.4.

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 se vrací do školy žáci 1. stupně formou rotačního vzdělávání. Třídy se budou ve škole střídat po týdnu.

Od pondělí 12. 4. zahájí prezenční výuku ve škole třídy 1.B, 1.D, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D. Ostatní třídy zůstanou na distanční výuce.

Od pondělí 19. 4. pak prezenčně nastoupí třídy 1.A, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.B, 4.C. Ostatní třídy zůstanou na distanční výuce.

Žáci i pracovníci školy budou muset dvakrát týdně projít antigenním testováním, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). V případě pozitivity budeme volat zákonnému zástupci, aby si pro své dítě přišel. Poté zákonný zástupce požádá lékaře o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Přestože je dle manuálu umožněna přítomnost zákonnému zástupci při samotestování jeho dítěte (1. -3. ročník), ocenili bychom, abyste nám dali důvěru a věřili nám, že vše uděláme v klidu a bez stresu. Testy budou provádět vaše děti ve své třídě pod vedením třídní učitelky a další jim známé osoby. Domníváme se, že přítomnost dalších osob z řad zákonných zástupců jen ztíží průběh této i pro nás nové činnosti. Ani z epidemiologického hlediska nepovažujeme přítomnost další osob za vhodné.

Zůstává povinnost ve škole nosit ochranu dýchacích cest (žáci chirurgickou roušku, pracovníci respirátor).

Školní družina bude fungovat pro prezenčně vzdělávané žáky od 6.15 do 16.30 hodin. Odchod ze ŠD pouze samostatně v určený čas ve 12.45 – 13.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 hodin. Rodiče čekají na děti před školou.

Žákům 1. stupně naší školy, jejichž rodiče pracují v rámci IZS je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve ŠD, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Zákonný zástupce podá žádost vedení školy o zařazení dítěte do této skupiny a příslušnost k vybraným profesím doloží potvrzením zaměstnavatele.

Školní jídelna vaří pro děti v prezenční i distanční výuce. Děti z prezenční výuky budou mít obědy hromadně přihlášené. Pokud je nechcete, odhlaste si je v pátek obvyklým způsobem. Obědy pro žáky v distanční výuce je možné objednat individuálně a vyzvednout pouze do jídlonosičů v době 10.30 – 11.15 a po 13.00 hodině.

Bližší informace dostanete od svých třídních učitelů.

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy