Úřední deska

Seznam žáků přijatých do 1. tříd:  .pdf

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Žáci mají možnost přihlásit se na doučování různých předmětů.

  

Náš Youtube kanál

Náš Youtube kanál Náš Youtube kanál

QR kód

QR kód QR kód

70 let od popravy Milady Horákové

Datum: 23.6.

Od popravy Milady Horákové uplyne 70 let

Miroslav Ivanov v knize Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové uvádí: „Tak proběhl nejhroznější monstrproces v Československu. Poprvé za existence republiky – tedy od roku 1918 – byla odsouzena k trestu smrti za politické „přečiny“ žena.“ V sobotu, 27. června, uběhne od smrti JUDr. Milady Horákové, oběti justiční vraždy, která byla výsledkem vykonstruovaného politického procesu, sedmdesát let.

Politické procesy jsou typickým symbolem perzekuce komunistického režimu. Primárně byly zaměřeny proti politickým nepřátelům režimu. Jednalo se o procesy postrádající jakoukoli známku spravedlnosti – trestné činy smyšlené, během výslechů použito násilí, předem připravené výpovědi obviněných, které se musí učit zpaměti. Procesy byly veřejnosti prezentovány tak, aby vzbudily strach z válečného nebezpečí, z „nepřátel“ státu. Vše se dělo pod dohledem sovětských expertů.

Nejznámějším politickým procesem je proces se smyšlenou ilegální skupinou nazvanou Direktoria. Ještě tři měsíce před začátkem procesu nebylo zřejmé, kdo bude hlavním obžalovaným. Nakonec se jím stala žena – Milada Horáková.

JUDr. Milada Horáková (1901-1950) se před válkou aktivně angažovala v otázce ženského emancipačního hnutí 20. a 30. let, pracovala na Ústředním sociálním úřadě pražského magistrátu. Mimo jiné byla členkou České strany národně sociální. Za války byla kvůli své činnosti v odboji zatčena a až do konce války vězněna, mj. i v Malé pevnosti v Terezíně. Po válce se stala poslankyní obnovené České strany národně sociální. Již před rokem 1948 byla v hledáčku Státní bezpečnosti, a to kvůli jejímu kritickému postoji v oblasti sociálních otázek, hospodářství a zahraniční politiky. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byla vyloučena ze všech funkcí. Odmítla vycestovat z Československa a nadále směřovala své aktivity proti komunistům.  K jejímu zatčení došlo na podzim 1949, načež byla postavena do čela fiktivní protikomunistické skupiny Direktoria. Členy této smyšlené skupiny spojovalo jen to, že to byli představitelé nekomunistických politických stran. Horákovou dosadili komunisté do čela této skupiny, protože to byla žena – a komunisté tím chtěli dokázat, že se nebojí žádného „nepřítele“.

Samotný proces probíhal od 31. května do 8. června 1950, předcházely mu ale dlouhé přípravy. Pokud jde o samotný proces, jednalo se o příkladný proces (co se týče propagace) – existuje přesný plán, kdo, co bude tisknout v jakých novinách, co se bude vysílat v rádiu. Samozřejmostí byly předem připravené scénáře otázek a odpovědí. Obžalovaní byli obviněni ze spiknutí a velezrady. Rozsudky byly kruté: 4 tresty smrti a 9 trestů odnětí svobody od 15 let do doživotí.

Milada Horáková byla popravena na dvoře pankrácké věznice 27. června 1950 jako poslední ze čtyř odsouzených k smrti. Její ostatky byly zpopelněny a dosud nenalezeny. Symbolický hrob je od roku 2000 na hřbitově v Praze na Vyšehradě. Pamětní desky připomínající Miladu Horákovu jsou umístěny na mnoha místech v Praze, ulice či náměstí Milady Horáková se nachází ve více českých městech.

V roce 1968 zrušil nejvyšší soud nezákonný rozsudek, plná rehabilitace proběhla po roce 1990. O rok později udělil prezident Václav Havel Miladě Horákové Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy in memoriam. Den popravy, 27. červen, byl v roce 2004 vyhlášen významným dnem jako Den památky obětí komunistického režimu.

 

Více:

IVANOV, Miroslav, Milada Horáková. Justiční vražda, Praha 2018.

KAPLAN, Karel, Druhý proces. Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení: 1968–1990, Praha 2008.

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven-150952

https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/poprava-milady-horakove-jana-buchala-oldricha-pecla-zavise-kalandry

https://plus.rozhlas.cz/milada-horakova-moudra-a-vzdelana-zena-rika-o-ni-dcera-pametnice-8233452

Zdroj fotografie: Milada Horáková před soudem na Pankráci, Foto: Rostislav Novák, ČTK

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy