Informatika IX - software - operační systémy

1. Vyber souhrnný název pro veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače:
software hardware malware palmare
 
2. Co nepatří mezi názvy operačních systémů PC, tabletů nebo mobilů:
Android Windows 8 Linux Microsoft Word
 
3. Co vám neumožní provádět samotný operační systém?
práci se soubory práci s tabulkami instalaci programů instalaci zařízení
 
4. Jaké je datum změny spustitelného souboru ve složce Z:/INFORMATIKA/6R/PETR/teorie/typy souborů
21.9.2012 19.8.2004 8.9.2009 29.2.2008
 
5. Který ze souborů je největší (objemem dat) ve složce Z:/INFORMATIKA/6R/PETR/teorie/typy souborů?
15.avi 2.mpg 12.mp4 3.mp3
 
6. Zjisti velikost složky Z:/INFORMATIKA/6R/PETR/teorie/typy souborů
28 MB 156 GB 156 MB 156 kB
 
7. Jaký význam má kombinace kláves Ctrl+A?
kopírovat vložit vybrat vše vyjmout
 
8. Co použijete pro výběr jednotlivých souborů?
Ctrl+X levé tlačítko myši + Shift Ctrl+V levé tlačítko myši+Ctrl
 

Prémiové úkoly: (odpovědi zapiš do Poznámkového bloku a ulož pod názvem test9)
1. Zjisti význam klávesových zkratek: Alt+TAB, Alt+F4.
2. Jaký je význam kláves: F5, F1.
3. Uveď další dvě klávesy nebo klávesové zkratky speciálního významu.