Prostředí Imagine


Toto je základní vzhled prostředí Imagine, je možné některé prvky (panely) skrýt nebo naopak jiné zobrazit. Jak je z obrázku vidět, nabídky jsou sice české, ale příkazy budeme používat anglické (v dalších programovacích jazycích je také základním jazykem angličtina) - nabídka Nastavení - Verze: English.

První příkazy v příkazovém řádku

Želvičku můžete ovládat pomocí těchto příkazů:

pohyb dopředu: forward (asi budete také raději používat zkratku fd, jako většina pohodlných programátorů :-) )
pohyb dozadu: back (bk)
otočení: left (lt) nebo right (rt)

Za každým z těchto příkazů musí být zapsané číslo, které u pohybu určuje počet kroků a u otáčení velikost úhlu. Příkaz (nebo příkazy) zapíšete do příkazového řádku a potvrdíte klávesou Enter. Zkuste například (nezapomeňte na mezery):

fd 50 rt 120

Pokud při psaní příkazu uděláte chybu, můžete ji opravovat běžnými způsoby dokud nestisknete Enter. Jestliže potvrdíte chybný příkaz, objeví se v ploše výpisů upozornění (a želvička samozřejmě nic neudělá).
Zkuste ještě jednou zapsat stejné příkazy fd 50 rt 120 a potvrdit klávesou Enter.

Pro třetí zápis stejných příkazů použijeme první "trik": abychom nemuseli už jednou napsaný příkaz psát znovu, můžeme použít klávesovou šipku nahoru, pomocí které se do příkazového řádku vypisují poslední použité příkazy (vyzkoušejte, bude se jistě vícekrát hodit).

Pokud jste postupovali správně, měl by vám jako první kresbička vyjít rovnostranný trojúhelník. Pro další vlastní kresbičky si příkazem

clearscreen (cs) - smažete obrazovku, navíc se želva přesune do své základní polohy (doprostřed stránky, hlavou na sever)

Při kresbě si můžete po napsání příkazu pomocí klávesy F9 vyvolat pomůcky:
zkuste napsat do příkazového řádku fd a stisknout klávesu F9, objeví se pravítko, na kterém můžete vybrat potřebnou vzdálenost kliknutím, podobně se pro příkazy lt nebo rt objeví jako pomůcka "úhloměr".

Dnes musíš každou úlohu ukázat učiteli než smažeš obrazovku!

Úkoly:

Základní úlohy:

1. Nakresli čtverec o straně 50 kroků.
2. Nakresli obdélník o stranách 50 a 25 kroků.

Úlohy na plus:

Nakresli některý z obrázků (rozměry si zvol sám):

Úloha na jedničku:

Nakresli mašli na obrázku (rozměry si zvol sám):