Naši absolventi ve školním roce 1980-1981

8.A

tř. učitelka E. Dufková

Miloš Bartoš
Roman Brož
Milan Fidler
Martin Halamka
Michal Horáček
David Chadima
Richard Kadlec
Jan Kamenický
Marcel Kavan
Pavel Kouřil
Ladislav Mareček
Michal Nutil
Roman Pacík
Pavel Riedl
Petr Rudolf
Petr Václavek
Vlastimil Vaněček
Milan Vojtíšek
Pavel Vybíral
Květuše Kotizová
Ivana Mihalová
Alena Makovská
Jana Rejnušová
Marcela Suntychová
Venuše Syslová
Marcela Šejvlová
Romana Tomanová
Marcela Trunečková
Alena Vídenská
Milena Vodová
Ivana Voldřichová
Iveta Zadražilová
Vladimír Bureš

8.B

tř. učitelka J. Kopřivová

Václav Balek
Jaroslav Bartoš
Karel Brousil
Vladimír Durlej
Miroslav Hýsek
Roman Kolín
Karel Král
Petr Kříž
Milan Kušnir
Tomáš Liebich
Jiří Nikl
Zdeněk Skalický
Martin Stloukal
David Stuchlík
Petr Vlček
Pavel Vrba
Jan Zahradníček
Pavlína Borská
Soňa Burianová
Dana Červená
Ilona Česáková
Jana Finkeová
Jana Charousová
Jitka Marečková
Vendula Mrňáková
Jaroslava Polášková
Eva Štěpánová
Evžena Vaňurová
Radka Zajíčková
Jana Zavoralová
Roman Beránek
Sepsali: Jan Morávek, Josef Uhlíř, Tomáš Ondráček