Naši absolventi ve školním roce 1978-1979

8.A

tř. učitelka V. Zahradníčková

Jiří Alegr
Jíří Bareš
Pavel Doleček
Ladislav Hloušek
Milan Kárník
František Kořínek
Michal Koutník
Oldřich Kučera
Roman Ort
Ladislav Polách
Viliam Porubský
Petr Samek
Eva Andrlová
Marie Bendová
Soňa Dvořáková
Iva Hammová
Jaroslava Horáčková
Zdeňka Juříková
Věra Marečková
Jitka Mazáková
Vlastimila Novotná
Hana Šarounová

8.B

tř. učitelka V. Machová

Pavel Charous
Jaromír Janků
Jiří Kotala
Petr Matys
Pavel Pinka
Zdeněk Průcha
Pavel Růžek
Martin Zákravský
Iva Bejčková
Dana Brokešová
Blanka Holanová
Věra Hrůšová
Eva Koutová
Mirka Kovaříková
Radka Kovaříková
Iveta Ludvíková
Jana Matoušková
Pavlína Myšáková
Helena Sodomová
Dana Suchánková
Věra Šolcová
Dana Lacmanová
Sepsali: Jan Morávek, Jan Toman 6.C, šk. rok 2006/7