Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 


Třída:        Třídní učitel: