Pohyb po křivce

Ukázky: po křivce.fla , po křivce.swf , pálka.fla , pálka.swf , ukázka rotace.swf

Úkol (3 body):
Vytvořte animaci s objektem pohybujícím se po křivce, uložte ji pod názvem křivka.fla.

Změna obrysu

Chcete-li, aby váš objekt při animaci měnil tvar obrysu použijete další typ animace - Tweening Shapes.

Nakreslete například kruh, do desátého snímku vložte klíčový snímek a pomocí tvarovacího nástroje (na panelu nástrojů prázdná šipka vedle šipky pro výběr) změňte obrys kruhu taháním za uzlové body nebo koncové body tečen.
Potom vyberte první snímek, na paletce Frame (Window - Panels - Frame) v nabídce Tweening vyberte Shape a můžete pustit animaci. (pro tento druh animace není k dispozici paletka Effect)

Další nabídky na paletce Frame jsou Easing (plynulost "rozjezdu" a "dojezdu") a Blend (Distributive = zaoblené hrany, Angular = přednost mají přímky).

Pokud změna tvaru neprobíhá podle vašich představ, je to z toho důvodu, že si program vybral jiné kotevní body, které mezi sebou přechází. Přidáním pomocných bodů (Shape Hints) můžete průběh změny tvaru ovlivnit: označte první snímek animace a Modify - Transform - Add Shape Hint, objeví se bod označený písmenem a, přesuňte jej na bod, který chcete ovlivnit, na stejný bod jej přesuňte i na posledním snímku. Těchto pomocných bodů můžete vložit kolik budete potřebovat.

Ukázky: změna tvaru.fla , změna tvaru.swf , přeměny.swf - obsahuje zvuky , jedna_dvě.swf

Úkol (2 body):
Vytvořte animaci podobnou animaci změna tvaru a uložte ji pod názvem změna tvaru.fla.

Úkol (3 body):
Vytvořte animaci, ve které se jedno písmeno (nebo číslice) přemění v jiné tak, aby přeměna probíhala co nejjednodušeji (aby se horní body nestěhovaly dolů apod.). Pokud chcete měnit tvar písmen nebo číslic, musíte je nejprve přeměnit na křivky - v nabídce Modify - Break Apart.