Motion Tween

Animaci lze vytvořit pomocí spojení série snímků (jako jsme dělali v Gifconstruction) nebo pomocí klíčových snímků, mezi kterými jednotlivé snímky dopočítává sám program, to je naše dnešní téma - budeme pohybovat objektem po snímku.

Jednoduchý přesun (ukázka: animace.fla, prsten.swf)


Více objektů (ukázky: .fla , .swf )

  • v každé vrstvě (Layer) může být jen jeden Motion Tween, pro jiný pohyb dalšího objektu založ novou vrstvu - Insert - Layer nebo ikona + na panelu scény pod názvy vrstev (vrstvy po kliknutí pravým tlačítkem můžete přejmenovat (abyste věděli, co na nich je)
  • zobrazení vrstvy můžete skrýt kliknutím na tečce pod ikonkou "oka", pod zámkem se vrstva uzavře proti nechtěné editaci (poslední ikona se čtverečkem slouží k zobrazení jen obrysů)
  • překrývání více pohybujících se objektů určuje pořadí vrstev, normálním přetahováním ho můžeš měnit na panelu scény


  • Úkol (5 bodů):
    Vytvořte animaci složenou alespoň ze dvou vrstev, obrázky do ní naimportujte (Soubor - Import) nebo prostě někde zkopírujte a vložte, uložte pod názvem animace1.fla.

    Ukázkový zdroj:
    Ukázka 4. lekce: .fla , .swf