Score

Pokud už oba panáčci střílí, můžeme začít počítat zásahy. Zavedeme proměnné panak1_skore a panak2_skore, které při začátku hry (onLoad scriptu akce_1 či akce_2) vynulujeme a které při každém zásahu zvětšíme (ve scriptu pro kula_1 a kula_2 při kolizi).

Do scriptu akce_1 přidáme do události OnLoad tento řádek (podobný do akce_2):

_root.panak1.skore = 0; // na zacatku hry bude skore hrace_1 nulove

Do scriptu pro kula_1 (kula_2) přidáme řádek, který se má vykonat, když je zasažen druhý hráč (jestliže se kulka srazila s druhým hráčem), pozor na umístění (nevíš-li si rady, pomůže ti ukázka k lekci 19):

_root.panak1_skore++; // pricteme bod hraci 1

Počet zásahů se zvětšuje, ale není ještě nikde vidět, pro zobrazení je potřeba tzv. dynamické textové pole. Opět bude vhodnější pro tato pole vytvořit novou vrstvu (v ukázce je pojmenovaná skore). Pole vytvoříme nástrojem pro textové pole (s ikonkou A), někde mimo hrací plochu (třeba nahoře). Ve vlastnostech tohoto pole v jedné z voleb vybereme Dynamic Text a do volby Var zapíšeme panak1_skore, tedy název proměnné, jejíž hodnota se v tomto poli bude zobrazovat. Stejné pole vytvoříme i pro proměnnou panak2_skore. Podle barvy panáčka zvolíme také barvu textu.

Úkol (5 bodů):
Doplňte proměnné i textová pole pro počítání zásahů.

Ukázkový zdroj:
Ukázka 19. lekce