Význam, výhody a nevýhody flashí


Ke studiu se hodí:


Základní kreslící operace:

Panel nástrojů (Tools) :

Panel nástrojů je podobný panelům nástrojů v jiných grafických editorech, většinu nástrojů budete nejspíš znát. Nakreslete kruh (všimněte si, že pokud táhnete myškou pod úhlem zhruba 45 stupňů, je u ní symbol kruhu), barva jeho obrysu a výplně budou takové jaké jsou momentálně zvolené na panelu nástrojů níže (Colors). Pomocí lupy si zvětšete pohled na vytvořený kruh (po kliknutí na lupě se dole na panelu nástrojů otevře Option, kde vyberte + pro zvětšování).

Každý objekt se skládá z obrysu a výplně. Pro změnu barev obrysu a výplně můžete využít více možností:
Šipku výběru (první vlevo nahoře) můžete použít i ke tvarování objektů - najedete-li myškou na obrys objektu, změní se symbol u kurzoru myši (například na oblouček). Potom můžete tažením deformovat obrys objektu. V Option pro šipku výběru je také rotace nebo změna velikosti objektu - i těm se budeme věnovat příště při práci s dalšími panely. Vybrané objekty či jejich části můžete také smazat (klávesou Del).

Pro přesnější tvarování objektů se používá druhá šipka v prvním řádku nástrojů. Po kliknutí na obrys se objeví takzvané uzlové body a v nich tečny s koncovými body. Tvarovat můžete tažením za uzlové body i koncové body tečen. Zmenšíme-li délku tečny na minimu, získáme ostrý hrot (špičku). Pokud budou uzly "skákat", zkuste v odtrhnout nabídku View - Snap to Objects.

Z dalších nástrojů vyberu již jen méně známé:Nemusíte se bát experimentovat, jako v ostatních aplikacích máte k dispozici funkci Edit - Undo (Ctrl+z), která vrací poslední operaci. (Počet kroků Undo lze nastavit v nabídce Edit-Preference, záložka General - větší počet víc zatěžuje paměť.)

Ukládat budeme zatím jen Save, ve formátu .fla, což je pracovní formát programu Flash5. Větší podrobnosti o základních nástrojích a objektech najdete v také v kurzech v této složce (kurz z jakpsatweb: Seznámení, Základní pravidla, Základní nástroje nebo kurz z CHIPu: díl 1. a 2.)


Úkol (3 body):
Vytvořte tři tlačítka různých tvarů (využijte tvarování) i barev. Uložte do své složky Úkoly pod názvem flash1.fla.