Funny Web :)

Vtipy+videa+hudba+obrázky=Funny Web

Vtipy
Obrázkové vtipy
Videa
Obrázky
Perličky ze ŽK
Polednice :)
Teď trochu kultůry

Počítačová modliba


Programe náš, jenž jsi v paměti,
pozdraveno buď jméno Tvé,
přijď operační systém Tvůj,
buď vůle Tvých příkazů
na tiskárně
jakož i na obrazovce.

Data naše vezdejší dejž nám dnes,
a odpusť nám naše vstupní
i výstupníchyby,
jakož i my odpouštíme viníkům
s vadnými obvody.

Neuveď nás ve zklamání,
a zbav nás napěťových rázů,
neboť Tvůj je algoritmus
i aplikace a řešení
zacyklené na věky věků.
EXIT
autoři: David Kořínek
Tomáš Jiruška

!!Bav se!!
10/01/2007