Zápis do 1. tříd

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

seznamy budoucích 1. tříd

Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v termínu

pátek 12. 4. 2019 (14.00 – 18.00) 

sobota 13. 4. 2019 (9.00 – 11.00)

 Zápis se týká dětí  narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, které měly v loňském roce odklad.  Zákonný zástupce zvolí jednu školu, nemusí to být spádová (spádové obvody škol).

Zde podá Žádost o přijetí dítěte. Pokud přinese i dvě kladná doporučení k odkladu (PPP a odborný lékař), podá pouze Žádost o odklad. Pokud tato doporučení nemá, ale zvažuje odklad, podá Žádost o přijetí dítěte i Žádost o odklad. Toto lze učinit elektronicky . Podepsat žádost je však nutné ve dnech zápisu osobně. S sebou donese svůj občanský průkaz a rodný list zapisovaného dítěte.

Škola připraví aktivity pro zapisované děti.  Budou mít podobu herních činností. Zároveň budou moci děti i rodiče komunikovat s pedagogem. Tato doba  nepřekročí 20 minut. Rodičům doporučujeme seznámit se s Desaterem, které zveřejnilo MŠMT.

Kritéria pro přijetí

Další informace: dana.puhona@zshorakhk.cz, tel 731 480 615

 

vzpomínka na zápis 2018

 


Základní informace o škole

Vybavenost školy

 • v roce 2014 prošla škola rekonstrukcí, proběhla výměna oken, fasády a bylo provedeno zateplení
 • esteticky vybavené třídy, odborné učebny na 2. stupni
 • upravené společné prostory s hracími koutky
 • knihovna jako informační a vzdělávací centrum 
 • 3 počítačové učebny
 • interaktivních tabule ve většině učeben
 • keramická dílna (pec)
 • rekonstruované dílny
 • cvičná kuchyňka
 • školní jídelna (výběr ze dvou jídel)
 • školní bufet (svačiny, pitný režim, papírenské potřeby)
 • lezecká stěna na pavilonu 1. stupně
 • automat na školní mléko - využívá se v rámci projektů "Mléko do škol" a "Ovoce do škol"
 • zubní ordinace ve škole
 • hřiště s umělým povrchem otevřené pro veřejnost (největší v HK), 3 tělocvičny, hrací hřiště pro družinu, moderní atrium
 • učebna vybavena pro pořádání kulturních akcí
 • školní družina:
  • estetické prostředí samostatného pavilonu
  • provoz od 6.15 do 17.00 hodin
  • nabídka zajímavých akcí po celý rok 

Nabízíme

 • v 1. ročníku slovní hodnocení
 • od 1. ročníku výuka AJ
 • od 5. ročníku výuka práce na počítači
 • systém péče o žáky s poruchami učení, náprava logopedických vad
 • pravidelné návštěvy kulturních zařízení (divadlo Drak, předplatné do Klicperova divadla, výchovné koncerty), kulturní představení přímo ve škole
 • školy v přírodě a výuková soustředění (letní i zimní), výlety a exkurze, zahraniční poznávací a sportovní zájezdy (Anglie, Německo, Itálie, Rakousko)
 • plavecká výuka, lyžařský výcvik v 7. ročníku a další sportovní aktivity (bruslení, cyklistika, běhání na lyžích atd.), bohatá účast na sportovních soutěžích
 • systém kroužků v odpoledních hodinách (výtvarný, keramický, sportovní hry, hra na flétnu, hra na kytaru, pěvecký sbor, florbalový kroužek, pěvecký sbor, přípravy na přijímací zkoušky, klub kinballu, lego, vařeníčko, logopedický atd.)
 • v 7. ročníku volitelné předměty, cvičení z českého jazyka nebo matematiky, počítačová grafika, konverzace v AJ, sportovní hry, keramika, psaní všemi deseti, vaření, programování atd.
 • od 8. ročníku výuku dvou cizích jazyků - nabízíme výuku německého jazyka, ruského jazyka a španělštiny
 • bohatá úspěšná účast v soutěžích, odměňování úspěšných žáků na konci roku
 • vysoké procento přijatých žáků na gymnázia a SŠ s maturitou, včetně víceletých gymnázií
 • prevence sociálně patologických jevů (spolupráce s institucemi Mozaika, Prostor, Policie ČR, Městská policie, OSPOD, AISIS), linka důvěry, schránka Modrý slon
 • systém schůzek a konzultačních dnů pro rodiče, otevřené dveře rodičům kdykoliv
 • tradice školy: květnová VERNISÁŽ, rodinná turistická a cyklistická akce PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM, akce pro předškoláky "Ze školky HOP do školy"
 • žákovský sněm a sněmík - školní ústava, znak, vlajka
Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy