Obdelník

Vzorce z matematiky pro 6. a 7.ročník

Na školní stránky


Krychle
Hranol čtyřboký (kvádr)
Čtverec
Trojúhelník
Kosodelník
Kruh
Mezikruží
ObdelníkObsah: S=a.b
obvod: O=2.(a+b)
autor: David Kořínek a Tomáš Jiruška
zpět