Trojúhelník

Vzorce z matematiky pro 6. a 7.ročník

Na školní stránky


Krychle
Hranol čtyřboký (kvádr)
Čtverec
Obdelník
Kosodelník
Kruh
Mezikruží
Trojúhelník
obvod: O=a+b+c
obsah: S=a.Va:2
autor: David Kořínek a Tomáš Jiruška
zpět