Žákovská odborná činnost

Každoročně vyhodnocujeme na konci školního roku také naši žákovskou odbornou činnost. Vyučující většiny předmětů v průběhu roku nabízí žákům různá témata ke zpracování, žáci vyhledávají, shromažďují a třídí informace ke zvolenému tématu a s pomocí zadávajícího učitele (konzultanta) zpracovávají většinou na počítačích. Rok od roku tak vznikají kvalitní práce a na této stránce bychom je chtěli představit. Bohužel většina starších prací existuje již jen v tištěné podobě (jsou k dispozici v knihovně), proto můžeme představit jen některé (dostupné také jako soubory): Přehled přihlášených prací žákovské odborné činnosti ve školním roce:
2006/7
2005/6