Zájmová činnost na naší škole

Zájmovou činností rozumíme veškerou činnost kromě standardní výuky. Mohli bychom ji rozdělit do několika oblastí :

Školní družina

Ve své činnosti se snaží vycházet maximálně vstříc zájmům dětí a respektovat i to, že zájmy menších dětí jsou nestálé a proměnlivé. Proto program někdy probíhá i jinak než v jednotlivých odděleních, ale je nabízena i různá činnost napříč jednotlivými odděleními.

Sport na hřišti

Od jara do podzimu včetně sobot, nedělí i prázdnin je školní hřiště odpoledne a navečer otevřeno všem zájemcům o volné, neorganizované sportování. Je možné si půjčovat i různé sportovní náčiní. Na dění dohlíží správce.
Vše je zdarma, provoz je finančně zajištěn Magistrátem, tj. zřizovatelem školy.

Kroužky

Snažíme se nabízet kroužky z různých oblastí (jazykové, sportovní, výtvarné a hudební), žákům se zájmem o studium přípravu na přijímací zkoušky. Využíváme dalších prostor (např. dobře vybavené keramické dílny, víceúčelového hřiště a tří tělocvičen) nebo personálních možností (např. hrátky s řečí, dramatický kroužek).
Poplatek činí od 300 Kč do 500 Kč za pololetí (resp. za celé období u přípravek na přijímací zkoušky).

Kroužky 2014/15 :

Kroužeklektorpoplatek
Sborový zpěv M(i)láďata 1. a 2.tř. Kočí 300 Kč
Hra na zobcovou flétnu 1. - 3.tř. Kočí 300 Kč
Hra na kytaru 3. - 5.tř. Kočí 300 Kč
Kroužek environmentální výchovy 3. - 4.tř. Kroulíková 300 Kč
Hra na zobcovou flétnu 1. 2. tř. Králová 300 Kč
Hra na zobcovou flétnu 2. 4.tř. Králová 300 Kč
Sportovní hry 1 4., 5.tř. Kušnírová 300 Kč
Sportovní hry 2 4., 5.tř. Kušnírová 300 Kč
Hrátky s řečí 1. - 3.tř. Fiedlerová 200 Kč
Výtvarný a keramika 3.tř. Erbsová 500 Kč
Výtvarný a keramika 1.tř. Erbsová 500 Kč
Výtvarný a keramika 2.tř. Erbsová 500 Kč
Keramika 4., 5.tř. Erbsová 500 Kč
Dramatický kroužek 5.tř. Doležalová 300 Kč
Paleontologický kroužek 2.tř. Socha 300 Kč
Florbalový kroužek 1. - 5.tř. Wernerová 300 Kč
Florbalový kroužek, od 4. tř. Fajfr300 Kč
Náboženství, 1.-5. tř.Koudelkovázdarma
Věda nás baví 1Dubrovský1125 Kč
Věda nás baví 2Dubrovský1125 Kč
Věda nás baví 3Doležalová1125 Kč
Keramický kroužek, 6.,7. tř.Kesslerová400 Kč
Příprava k přijímacím zkouškám - ČJ, 9.ARočková500 Kč
Příprava k přijímacím zkouškám - ČJ, 9.B Horká500 Kč
Příprava k přijímacím zkouškám - ČJ, 9.C Horká500 Kč
Příprava k přijímacím zkouškám - Ma, 9.A, 9.CKesslerová500 Kč
Příprava k přijímacím zkouškám - Ma, 9.BKroniková500 Kč
Kin-ball, 6.-9. tř.S. Kleinová300 Kč
Cvičení z matematiky, 8.,9. tř.Majtanová300


Zájmová činnost zajišťovaná jinými subjekty

Škola má vhodné prostory a žáky, takže navazujeme spolupráci s těmi, kteří jsou ochotni se dětem věnovat v jejich volném čase. Orientace této činnosti je směrována především na sportovní činnost, protože podmínky pro ni jsou velmi dobré. Je možné využít této nabídky:

Modelářský kroužek - stavba leteckých modelů, vede Ing.Tomek
Kopaná - Fotbalová školička
Aerobic team Jany Nováčkové