Zájmová činnost na naší škole

Zájmovou činností rozumíme veškerou činnost kromě standardní výuky. Mohli bychom ji rozdělit do několika oblastí :

Školní družina

Ve své činnosti se snaží vycházet maximálně vstříc zájmům dětí a respektovat i to, že zájmy menších dětí jsou nestálé a proměnlivé. Proto program někdy probíhá i jinak než v jednotlivých odděleních, ale je nabízena i různá činnost napříč jednotlivými odděleními.

Sport na hřišti

Od jara do podzimu včetně sobot, nedělí i prázdnin je školní hřiště odpoledne a navečer otevřeno všem zájemcům o volné, neorganizované sportování. Je možné si půjčovat i různé sportovní náčiní. Na dění dohlíží správce.
Vše je zdarma, provoz je finančně zajištěn Magistrátem, tj. zřizovatelem školy.

Kroužky

Snažíme se nabízet kroužky z různých oblastí (jazykové, sportovní, výtvarné a hudební), žákům se zájmem o studium přípravu na přijímací zkoušky. Využíváme dalších prostor (např. dobře vybavené keramické dílny, víceúčelového hřiště a tří tělocvičen) nebo personálních možností (např. hrátky s řečí, dramatický kroužek).
Poplatek činí od 300 Kč do 500 Kč za pololetí (resp. za celé období u přípravek na přijímací zkoušky).

Kroužky 2013/14 :

Kroužeklektorpoplatek
Sborový zpěv M(i)láďata 1. - 3.tř. Kočí Přemysl 300 Kč
Hra na zobcovou flétnu 2., 3.tř. Kočí Přemysl 300 Kč
Hra na kytaru 3., 4.tř. Kočí Přemysl 300 Kč
Kroužek environmentální výchovy 3. - 5.tř. Kateřina Kroulíková 300 Kč
AJ pro rodiče Kateřina Kroulíková 400 Kč
Hra na zobcovou flétnu 1. 1. tř. Blanka Králová 300 Kč
Hra na zobcovou flétnu 2. 3.tř. Blanka Králová 300 Kč
Hra na zobcovou flétnu 3. 5.tř. Blanka Králová 300 Kč
Sportovní hry 1 3., 4.tř. Ivana Kušnírová 300 Kč
Sportovní hry 2 3., 4.tř. Ivana Kušnírová 300 Kč
Sportovní hry 3 5.tř. Ivana Kušnírová 300 Kč
Hrátky s řečí 1. - 3.tř. Iva Fiedlerová 100 Kč
Šachový kroužek 1. - 4.tř. Zuzana Bubeníčková 300 Kč
Výtvarný a keramika 1. - 4.tř. Eva Erbsová 300 Kč
Výtvarný a keramika 1.tř. Eva Erbsová 300 Kč
Výtvarný a keramika 2.tř. Eva Erbsová 300 Kč
Keramika 4., 5.tř. Eva Erbsová 400 Kč
Dramatický kroužek 4.tř. Iva Doležalová 300 Kč
Paleontologický kroužek 3., 5., 7.tř. Vladimír Socha 300 Kč
Kroužek logických her (Mensa- mimoškolní) 2. - 6.tř. Aneta Byrtusová 650 Kč
Florbalový kroužek 2. - 4.tř. Zuzana Wernerová 300 Kč
Paleontologický kroužek, 3.-7. tř.V. Socha300 Kč
Florbalový kroužek, 2. stupeňO. Fajfr300 Kč
Příprava k přijímacím zkouškám - ČJ, 9. tř.M. Ročková500 Kč
Příprava k přijímacím zkouškám - ČJ, 9. tř.I. Myšková500 Kč
Příprava k přijímacím zkouškám - Ma, 9. tř.I. Kuchyňová500 Kč
Příprava k přijímacím zkouškám - Ma, 9. tř.Z. Pavlíková500 Kč
Keramický kroužek, 6.-9. tř.Z. Kesslerová400 Kč
Španělský jazyk, 6.-7. tř.D. Jezberová300 Kč
Kin-ball, 6.-9. tř.S. Kleinová300 Kč


Zájmová činnost zajišťovaná jinými subjekty

Škola má vhodné prostory a žáky, takže navazujeme spolupráci s těmi, kteří jsou ochotni se dětem věnovat v jejich volném čase. Orientace této činnosti je směrována především na sportovní činnost, protože podmínky pro ni jsou velmi dobré. Je možné využít této nabídky (viz také odkazy v sekci Další aktivity) :

Modelářský kroužek - stavba leteckých modelů, vede Ing.Tomek
Kopaná - Fotbalová školička
Aerobic team Jany Nováčkové
Dramatický kroužek - Ambrozia
Kroužek mladého zdravotníka - ve spolupráci s Českým červeným křížem - zdarma pro 3. - 5. třídy

  ZŠ Milady Horákové   Nahoru                                                                                            Chuck Norris nespí, jen vyčkává ©  Tmoáš Konrády, 9.C, šk.rok 2004-5