Sdružení rodičů a přátel školy

Základní principy
    • Hlavním cílem činnosti sdružení je zefektivnit spolupráci rodičů se školou tak, aby byly naplňovány zájmy a potřeby především žáků, ale také jejich rodičů a zaměstnanců školy.
    • Základním orgánem sdružení je výbor složený z třídních důvěrníků, který se bude scházet minimálně 3x ročně, zpravidla před třídními schůzkami. Třídní důvěrníci budou o schůzce předem informováni. Na první schůzce výboru, která proběhne před příštími třídními schůzkami, bude zvolen předseda, místopředseda, hospodář a revizní komise sdružení.
    • Výbor sdružení bude zejména projednávat svoji podporu činnosti školy (organizační, finanční, materiální,…).
    • Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výtěžky z akcí sdružení (např. sběr starého papíru) a výnosy jeho jmění, finanční prostředky se vedou odděleně od školy. Výši členských příspěvků stanoví výbor na své první schůzce, a to pro školní rok 2012/2013, kdy se naplno rozběhne činnost sdružení.

stanovy SRPŠ: .pdf

zápis ze schůze 2.9.2014: .pdf

zápis ze schůze 19.3.2013: .pdf

zápis ze schůze 11.12.2012: .pdf

zápis ze schůze 4.9.2012: .pdf

zápis z ustavující schůze 18.6.2012: .pdf