Provozní řád knihovny

1. Žáci jsou povinni řídit se pokyny knihovnice.

2. V knihovně se chovejte tiše a ohleduplně.

3. Do knihovny choďte bez svačiny, aktovky, boty a oblečení jsou v určené šatně.

4. Domů se půjčuje je beletrie (max. tři knihy najednou), odborné knihy a časopisy lze pročítat o velkých přestávkách a ve volných hodinách viz půjčovní doba. Učitelé si mohou odborné knihy půjčovat na hodiny vyuky a na víkend k prostudování.

5. Časopisy se pročítají pouze v knihovně.


Každá pomoc, nápad, či dobrá rada jsou vítány :-)  ZŠ Milady Horákové   Nahoru                                                                                            Chuck Norris nespí, jen vyčkává ©  Tmoáš Konrády, 9.C, šk.rok 2004-5