Zprávy školní jídelny

Od 1.9.2014 zdražujeme obědy o 1,- Kč. Zvyšujeme pouze cenu potravin. Ceny mzdové a provozní režie se upravují dle skutečných nákladů. O jejich případném navýšení budete včas informováni.
Výše stravného bude následující: (v závorce cena za neodhlášené obědy od druhého dne neplánované nepřítomnosti žáka ve škole)
žáci 7 - 10 let ……….. 21,- Kč (53,- Kč)
žáci 11 - 14 let ……… 23,- Kč (55,- Kč)
žáci 15 a více let ……. 25,- Kč (57,- Kč)

cizí strávníci 59,- Kč - strávník, který si oběd odnese v jídlonosiči = 15% DPH
cizí strávníci 62,- Kč - strávník, který konzumuje stravu ve ŠJ = 21% DPH
Děkujeme za pochopení.


25.8.2014
Ve školní jídelně stále probíhají řemeslné práce. Proto zatím není možné pravidelně aktualizovat data zasílaná přes internet. Od čtvrtka 28.8.2014 si prosím Vás zkontrolujte prováděné změny ve stravování (přihlášky, odhlášky, stav konta ap.)


Plátci DPH
Od 1.4.2014 se naše škola stala plátcem DPH (daně z přidané hodnoty).
Žákům a studentům zůstala cena obědů stejná. Změnila se však PLNÁ cena obědů (odběr jídel při delší nepřítomnosti žáka ve škole - viz vnitřní řád školní jídelny).
Pro cizí strávníky se změnila výše stravného následovně:
- strávník, který si oběd odnese v jídlonosiči = 15% DPH = 58,- Kč/oběd
- strávník, který konzumuje stravu ve ŠJ = 21% DPH = 61,- Kč/oběd12.9.2013 - "Na návštěvě v jídelně Milady Horákové v Hradci Králové (2)" - odkaz na článek, který vyšel na www.jidelny.cz
5.9.2013 - "Na návštěvě v jídelně Milady Horákové v Hradci Králové (1)" - odkaz na článek, který vyšel na www.jidelny.cz


Školní jídelna vaří do pátku 29.6.2012. Od středy 27.6.2012 do pátku 29.6. budeme vařit pouze jeden druh obědů z důvodu přípravy skladů na malování a sanitaci. Děkujeme za pochopení.
A ještě jedna nepopulární zpráva. Od 1.9.2012 zdražujeme obědy o 1,- Kč. Zvyšujeme pouze cenu potravin z důvodu navýšení DPH. Ceny mzdové a provozní režie se upravují dle skutečných nákladů. O jejich případném navýšení budete včas informováni.
Výše stravného bude následující: (v závorce cena za neodhlášené obědy od druhého dne neplánované nepřítomnosti žáka ve škole)
žáci 7 - 10 let 20,- Kč (47,- Kč)
žáci 11 - 14 let 22,- Kč (49,- Kč)
žáci 15 a více let 24,- Kč (51,- Kč)

cizí strávníci 53,- Kč (z toho - finanční normativ na potraviny 24,- Kč, mzdová režie 16,- Kč, provozní režie 11,- Kč, zisk 2,- Kč)
Děkujeme za pochopení.
Za školní jídelnu Miloslava Vampolová


  ZŠ Milady Horákové   Nahoru                                                                                            Chuck Norris nespí, jen vyčkává ©  Tmoáš Konrády, 9.C, šk.rok 2004-5