Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

První čísla ze zápisu:
k zápisu přišlo 115 dětí, po odečtení odkladů a dalších úpravách zbývá
104 dětí k nástupu do prvních tříd. Budeme otvírat 4 první třídy.
Seznam přijatých žáků (.pdf)


Ze školky HOP do školy prosinec 2014 , Ze školky HOP do školy listopad 2014
Vzpomínka na zápis prvňáčků v roce 2014


Základní informace o škole

Kromě níže uvedených informací můžete získat další představu o práci naší školy prohlídkou této školní stránky, na které se podílejí jak učitelé, tak žáci. Z mnoha odkazů v sekcích vlevo i vpravo pro ukázku vyberme například:
- o škole: fakultní škola , školská rada
- aktuality: různé zprávy , naše úspěchy v soutěžích
- fotogalerie z různých akcí - život školy , akce školní družiny

Vybavenost školy

 • v roce 2014 prošla škola rekonstrukcí, proběhla výměna oken, fasády a bylo provedeno zateplení
 • esteticky vybavené třídy, odborné učebny na 2. st. , mezi nimi je nejnovější moderně vybavená jazyková učebna, foto některých učeben
 • nově upravené společné prostory s hracími koutky
 • knihovna jako informační a vzdělávací centrum (viz sekce v nabídkách vpravo) , foto , prohlížení on-line
 • 3 počítačové učebny - foto mezi učebnami, práce z hodin informatiky
 • 17 interaktivních tabulí
 • keramická dílna (pec)
 • cvičná kuchyňka
 • školní jídelna (výběr ze dvou jídel) (viz sekce v nabídkách vpravo), základní informace , jídelní lístek
 • školní bufet (svačiny, pitný režim, papírenské potřeby)
 • lezecká stěna
 • automat na školní mléko - využívá se v rámci projektů "Mléko do škol" a "Ovoce do škol"
 • zubní ordinace ve škole
 • nově rekonstruované hřiště s umělým povrchem otevřené pro veřejnost (největší v HK), 3 tělocvičny, hrací hřiště pro družinu, atria
 • učebna vybavena pro pořádání kulturních akcí
 • školní družina:
  • estetické prostředí samostatného pavilonu
  • od 6.15 do 16.45 hodin
  • nabídka zajímavých akcí po celý rok - akce školní družiny

Nabízíme

 • v 1. ročníku slovní hodnocení
 • od 1. ročníku výuka AJ
 • od 5. ročníku výuka práce na počítači
 • systém péče o žáky s poruchami učení, náprava logopedických vad
 • pravidelné návštěvy kulturních zařízení (divadlo Drak, předplatné do Klicperova divadla, výchovné koncerty), kulturní představení přímo ve škole
 • školy v přírodě a výuková soustředění (letní i zimní), výlety a exkurze, zahraniční poznávací a sportovní zájezdy (Anglie, Německo, Itálie, Rakousko)
 • plavecká výuka, lyžařský výcvik v 7. ročníku a další sportovní aktivity (bruslení, cyklistika, běhání na lyžích atd.), bohatá účast na sportovních soutěžích
 • systém kroužků v odpoledních hodinách (výtvarný, keramický, sportovní hry, hra na flétnu, hra na kytaru, pěvecký sbor, anglický jazyk pro prvňáky a druháky, kroužek šachistů, kroužek logických her, florbalový kroužek, paleontologický kroužek, pěvecký sbor, AJ pro rodiče, kroužek enviromentální výchovy, přípravy na přijímací zkoušky, kroužek španělštiny, klub kinballu atd.) - aktuální přehled zájmové činnosti
 • v 7. ročníku volitelné předměty, cvičení z českého jazyka nebo matematiky, počítačová grafika, konverzace v AJ, sportovní hry, keramika, psaní všemi deseti, vaření, elektrotechnika atd.
 • od 8. ročníku výuku dvou cizích jazyků - nabízíme výuku německého jazyka, ruského jazyka a španělštiny
 • bohatá úspěšná účast v soutěžích (Naše úspěchy v soutěžích), žákovská odborná činnost, odměňování úspěšných žáků na konci roku
 • vysoké procento přijatých žáků na gamnázia a SŠ s maturitou, včetně víceletých gymnázií
 • prevence sociálně patologických jevů (spolupráce s institucemi Mozaika, Prostor, Policie ČR, Městská policie, OSPOB, AISIS), linka důvěry, schránka Modrý slon
 • systém schůzek a informačních dnů pro rodiče, otevřené dveře rodičům kdykoliv
 • tradice školy: květnová VERNISÁŽ, rodinná turistická a cyklistická akce PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM, akce pro předškoláky "Ze školky HOP do školy"
 • žákovský sněm a sněmík - školní ústava, znak, vlajka, hymna, časopis, rozhlasové vysílání