Projekt "POZNÁVÁNÍ NEZNÁ HRANIC"

Z tiskové zprávy magistrátu města:
Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže statutárního město Hradec Králové realizuje od května 2010 do října 2012 projekt Poznávání nezná hranic, který je spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 – prioritní osa 3.1 - podpora spolupráce místních společenství. Projekt je realizován ve spolupráci s odborem školství partnerského města Valbřich, přičemž Hradec Králové plní roli vedoucího partnera.
Díky schválené dotaci se uskuteční 16 výměnných pobytů dětí z 8 hradeckých základních škol do polského města Valbřich, naopak žáci z 8 valbřišských gymnázií zavítají do Hradce Králové. Unie tento projekt podpoří částkou 68 000 eur pro město Hradec Králové a částkou 116 597,05 eur pro město Valbřich. Město má navíc přislíbeno i 4 000 eur ze státního rozpočtu ČR. Město Hradec Králové na projekt přispěje částkou 8 000 eur. Celkové náklady tedy činí necelých 220 000 eur, což je v přepočtu přes 5,4 mil. Kč.
Projekt je určen třináctiletým až patnáctiletým žákům, tedy žákům 7. a 8. tříd. Každého zájezdu se v doprovodu pedagogů a realizačních pracovníků zúčastní 20 českých a 20 polských žáků. Na výjezdech se tedy vystřídá skoro 800 osob. Za českou stranu se do projektu dobrovolně zapojily ZŠ Jiráskovo náměstí, ZŠ Kukleny, ZŠ Milady Horákové, ZŠ Mandysova, ZŠ Úprkova, ZŠ Štefánikova, ZŠ Bezručova a ZŠ Sever.
Spolupráce s Valbřichem je dlouhodobá. Projekt Poznávání nezná hranic navazuje na úspěšný projekt Poznej svého souseda, který se realizoval od dubna 2009 do ledna 2010, a projekt Vzdělávací, kulturní a historické poznávání příhraničního regionu Valbřich dětmi základních škol zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové, který se realizoval v roce 2008.
Dne 10. června se uskutečnilo setkání ředitelů, koordinátorů a pedagogických pracovníků z českých a polských základních škol, které se projektu účastní. Dne 18.6. se konala tisková konference ve Valbřichu a dne 22.6. v Hradci Králové. První výjezd je naplánován na podzim tohoto roku. Výjezdy budou probíhat vždy v září a říjnu a od dubna do června. V září 2012 by se měla uskutečnit závěrečná hodnotící konference v Hradci Králové.
V ČR se vždy od pátku do neděle žáci postupně zúčastní společné výuky (hodina angličtiny, matematiky, výtvarné výchovy, tělocviku, informatiky,…), soutěžíi ve zvolených zájmových aktivitách (vědomostní test o partnerském městě, matematika, ekologie, sport, zpěv, tanec, dramatická a výtvarná tvorba…). Odměnou po náročném celodenním programu jim bude relaxace v Městských lázních. V sobotu žáci navštíví také kulturní památky v Hradci Králové (Planetárium, Obří akvárium, bílá věž, Chrám sv. Ducha, …) a okolí (ZOO ve Dvoře Králové, Hrádek u Nechanic,..) a pobyt završí turistickým výletem do Adršpašsko - teplických skal či Sedmihorek. Obsahově podobný program má připraven i polská strana pro české žáky a učitele.

Zpráva o projektu z hradecké Radnice 9.6.2010.

Propagační nástěnka na chodbě školy:


Ve dnech 15.-17.4. 2011 absolvovali naši žáci výjezd do Polska, ze kterého jsou k dispozici videa z fotografií (.wmv):
1. den: střední rozlišení (9 MB) , malé rozlišení (2 MB)
2. den: střední rozlišení (10 MB)
malé rozlišení (2 MB)
3. den: střední rozlišení (10 MB)
malé rozlišení (2 MB)
- všechna videa zpracovala p. uč. Majtanová

další foto - den první
další foto - den druhý
další foto - den třetí13.4.2012 přijeli polští návštěvníci na naši školu, kde je přivítal také náš pěvecký sbor. Dopoledne poznávali prostředí školy během programu, který pro ně připravily paní učitelky Kesslerová a Majtanová spolu s žáky 8.C a 9.C. Odpolední program na našem školním hřišti pro účastníky projektu připravil p. uč. Nováček.

1. den: foto p. uč. Majtanové
Další pěkné fotografie dodala Klára Coufalová.
Dvě stě šedesát pět fotografií od Kláry Coufalové.
další foto ze 14.4.
další foto z 15.4.

Poznávání bez hranic vrcholí
Žáci a učitelé základních škol z Hradce Králové a polského Valbřichu v uplynulých dvou letech poznávali své partnerské město. Vděčí za to projektu "Poznávání nezná hranic", který byl financován ze zdrojů Evropské unie. Společně navštívili školy, poznávali obě města a jejich okolí, kulturu a vzdělávací systém obou států. Uskutečnilo se 16 výměnných pobytů dětí z osmi hradeckých škol. Jednou z těchto škol byla i naše škola ZŠ Milady Horákové.
Začátkem října 2012 se uskuteční závěrečná hodnotící konference. Na této konferenci budou promítnuty filmy z projektů, ukázky z výuky ve školách při výjezdech. Setkání bude doplněno kulturním vystoupením žáků. Zúčastněným školám bude předán certifikát. Krátká zpráva o projektu "Poznávání nezná hranic" bude v Cinestaru od 18.10.-31.10.2012.

Nástěnka na chodbě u kanceláří: