Projekt "Poznej svého souseda"

Dne 23.3. 2009 obdržel odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže oznámení, že projekt č. CZ.3.22/3.1.00/08.00582 - Poznej svého souseda, splnil všechny předepsané náležitosti a byl doporučen Monitorovacím výborem ke spolufinancování z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013, oblasti podpory 3.1- Územní spolupráce veřejných institucí.Projekt byl podán ve spolupráci s odborem školství partnerského města Walbrzych, přičemž Hradec Králové plní roli vedoucího partnera projektu.
Finanční podpora českého žadatele činí max. 86 956 EUR, co je 90% celkových nákladů projektu. Statutární město Hradec Králové se podílí na realizaci zbývajícími 10% celkových nákladů. Partnerské město Walbrzych obdrželo dotaci ve výši max. 99 673 EUR, což je 85 % celkových náklady projektu. Projekt bude probíhat od dubna 2009 do ledna 2010. Dne 8.4. 2009 bude oficiálně zahájen tiskovou konferencí s představiteli obou měst na půdě Magistrátu města Hradec Králové.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci ze 6 základních škol z Hradce Králové a 6 škol z Walbrzychu, ve věku od 11-15 let. Do projektu se dobrovolně zapojily: ZŠ Jiráskovo náměstí, ZŠ Kukleny, ZŠ M. Horákové, ZŠ Pohádka-Mandysova, ZŠ Úprkova a ZŠ Štefánikova. Formou 3-denních poznávacích zájezdů (čtvrtek – sobota) budou žáci ze škol se společnou specializací poznávat svého souseda. Zúčastní se výuky, budou soutěžit ve zvolených zájmových aktivitách (vědomostní test o partnerském městě, matematika, ekologie, sport, zpěv, tanec, výtvarná a dramatická tvorba…), navštíví kulturní památky Hradce Králové, ZOO ve Dvoře Králové, budou relaxovat v Městských lázních. Pobyt završí turistický výlet do Adršpašsko- teplických skal.
Polská strana má připravený obsahově stejný program, zpestřený poznáváním kulturních památek a přírodních zajímavostí Dolnoslezského regionu.
Projekt vyvrcholí v lednu 2010 závěrečnou hodnotící konferencí.
  


Zprávy o průběhu projektu:

17.9.2009 k nám přijeli na návštěvu naši kamarádi z Polska.
Po přivítání a svačině ve školní jídelně se jim ve svých vystoupeních představili jejich hostitelé, žáci 6.C, 7.C a 9.C, kteří se projektu zúčastnili. Vystoupení byla velmi pěkná, pečlivě nacvičená pod vedením hlavní koordinátorky p. uč. Pavlíkové.
Program potom pokračoval výukovými ukázkami, do kterých byli účastníci rozděleni do pěti skupin po 14, vždy sedm Čechů a sedm Poláků. Vedení ukázek se ujaly paní učitelky Horká (hudební výchova), Kleinová (anglický jazyk), Kroniková (tělesná výchova), Majtanová (informatika) a pan učitel Petr (informatika).
Po obědě na polské žáky čekal test ze znalostí o historii a současnosti našeho města a naší školy. Test dělali ve dvojicích na počítačích, naprogramovat ho v jazyce Delphi pomáhal J. Toman z 9.C. Výsledky byly velmi dobré, vítězové dokázali z osmnácti otázek zodpovědět 16 správně.
Následoval "orientační běh" - čtrnáct polsko-českých družstev mělo za úkol co nejrychleji oběhnout čtrnáct stanovišť po celé škole, kde na ně čekaly matematické úkoly. Při této soutěži si polské děti mohly prohlédnout odborné učebny druhého stupně, knihovnu i některé učebny na 1. stupni.
Poslední matematicky zaměřenou částí programu byla soutěž v řešení úloh pro polsko-české dvojice.
Ze školy všichni účastníci vyrazili do aquacentra, kde řádili ve vodním živlu až do večeře.

Druhý den se čeští účastníci sešli v osm hodin ve škole a vyrazili do města na prohlídku obřího akvária, Bílé věže a chrámu sv. Ducha. Polská skupina absolvovala stejné prohlídky, ale v opačném pořadí, obě skupiny se potom sešly zase ve škole na oběd a vyhodnocení soutěží z předešlého dne. Dva autobusy se všemi účastníky potom vyrazily do Dvora Králové na prohlídku ZOO, velká škoda, že na ni nebylo více času, protože jsme museli odjet na ubytování a večeři. Pro řadu účastníků byla zlatým hřebem pobytu velmi vydařená večerní diskotéka pod vedením DJ Štěpána Kuřila z 9.C, který musel prokázat také velkou pohotovost při řešení technických problémů. Večerka byla tím pádem samozřejmě posunuta skoro na půlnoc, v některých pokojích až na neurčito:-).

Na poslední dopoledne byla naplánovaná prohlídka Adršpašských skal. Naši průvodci svůj výklad prokládali vtipnými průpovídkami a dokonce i zpěvem:-) Součástí prohlídky byla i projížďka na lodičkách - Titanicích, dorazily ke břehu přes veškerou snahu osádky o rozhoupání a převržení. Po obědě jsme v komplexu hotelu Skály vyzkoušeli nejprve jednoduchá lezecká cvičení na udržení rovnováhy na lanech nebo trampolínu, abychom potom pod dohledem profesionálů vyzkoušeli skutečné lezení na skály. Přesvědčili jsme se, že lezení není tak jednoduché, jak vypadá v televizi, ale vše se obešlo bez vážnějších zranění. Potom už nezbývalo než se rozloučit, předat dárky, pořídit společné fotografie a vyrazit na cestu k domovu - třeba se ještě někdy uvidíme.

Děkujeme našim polským kamarádům za jejich návštěvu, doufáme, že se jim u nás ve škole, ve městě a v kraji líbilo, že si odnesli pěkné zážitky a kontakty na nové kamarády. Bylo nám s nimi dobře, možná zase někdy nashledanou :-)


Ve dnech 16.-18.4. jsme byli na návštěvě v Polsku, naším skvělým hostitelem byla Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 ve Wałbrzychu. Podrobnější informace budou postupně přibývat, zatím jsou k dispozici:
Závěrečná konferece: fotogalerie

Odkaz na "googlův" univerzální slovník.

Návštěvní kniha (guestbook) - zde můžete zapisovat svoje komentáře, postřehy k projektu nebo i vzkazy polským kamarádům - Możesz napisać swoje komentarze, uwagi na temat projektu lub wiadomości znajomi